Úřední deska

Vyvěšeno v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zdroj
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška-oznámení o možnosti převzít písemnost: čj. Hl 47511/2017/OŽP Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít rozhodnutí čj. Hl 47511/2017/OŽP 21.7.2017 6.8.2017 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy rodinného domu informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy: Stavební úpravy rodinného domu 20.7.2017 31.7.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/022/2017 Zjištění zájemce o koupi pozemkové parcely č. 1307 - umělé koryto vodního toku, výměra 1503m2, zapsané na LV č. 60000, k. ú. Žďárec u Skutče a obec Skuteč 19.7.2017 19.8.2017 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy žádost o vyvěšení OOP na úřední desku 18.7.2017 3.8.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba 074 EX 13880/08-098, Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL, 074 EX 13880/08-098, Dražební vyhláška - nemovitosti bez závad EL, 17.7.2017 17.8.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení oznámení o zahájení řízení - bez ústního jednání: REGENERACE SÍDLIŠTĚ - HLINSKO, ULICE DRUŽSTEVNÍ - oznámení o zahájení řízení - bez ústního jednání: REGENERACE SÍDLIŠTĚ - HLINSKO, ULICE DRUŽSTEVNÍ - RATAJE 17.7.2017 2.8.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba Dokumenty 124 EX 11047/12-338-Dražební vyhláška,339-Žádost o zveřej. DV Dokumenty 124 EX 11047/12-338-Dražební vyhláška,339-Žádost o zveřej. DV 14.7.2017 30.7.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - přechodné: stanovení přechodné úpravy dopravního značení, omezení na silnici II/343 Jen Stanovení - přechodné: stanovení přechodné úpravy dopravního značení, omezení na silnici II/343 Jeníkov - průtah 13.7.2017 29.7.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 26. 6. 2017 Rozpočtová opatření k 26. 6. 2017 13.7.2017 31.3.2018 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Kameničky Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Kameničky 13.7.2017 31.8.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - přechodné: Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK - Olšinky Stanovení - přechodné: Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK - Olšinky 12.7.2017 28.7.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba 129EX 7572/11-72 Usn. o zrušení dražby,73 DV 129EX 7572/11-72 Usn. o zrušení dražby,73 DV 11.7.2017 27.7.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení pořadník žádostí o byt na 2. pololetí 2017 pořadník žádostí o byt na 2. pololetí 2017 11.7.2017 27.7.2017 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Územním plánu (ÚP) Otradov Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Územním plánu (ÚP) Otradov 7.7.2017 17.8.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Prodej majetku Prodej pozemků - soutěž bytový dům v ulici Ležáků Prodej pozemků - soutěž bytový dům v ulici Ležáků 30.6.2017 15.8.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. 30.6.2017 31.12.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Prodej majetku Prodej pozemků - soutěž bytový dům v ulici Ležáků Prodej pozemků - soutěž bytový dům v ulici Ležáků 30.6.2017 15.8.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/021/2017 s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi st. parcely č. 648, výměra 149m2, zapsané za LV č. 60000, k. ú. Hlinsko - zejména stavby RD č. p. 610 + dřtčevníky, venkovní zděné suché WC, trvalé porosty, ... 27.6.2017 18.8.2017 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Výběrové řízení 1. kolo VŘč. HPU/019/2017 s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi pozemkové parcely č. 44/8, výměra 90m2, zapsané na LV č. 60000 k. ú. Pařížov a obec Běstvina 26.6.2017 15.8.2017 Podatelna a výpravna