Úřední deska

Vyvěšeno v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zdroj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu stanovení místní úpravy provozu: stanovení místní úpravy provozu 13.1.2017 29.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Novostavba skladovací haly Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Novostavba skladovací haly 12.1.2017 30.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy - Usmrcování kormorána velkého Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s opravou opatření obecné povahy - Usmrcování kormorána velkého 12.1.2017 28.1.2017 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - výměna oken Adámkova 554, Hlinsko Výzva k podání nabídky - výměna oken Adámkova 554, Hlinsko 11.1.2017 26.1.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Hřbitov - oprava kamenných zdí a výstavba nového oplocení Hřbitov - oprava kamenných zdí a výstavba nového oplocení 10.1.2017 21.1.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Hřbitov - oprava kamenných zdí a výstavba nového oplocení Hřbitov - oprava kamenných zdí a výstavba nového oplocení 10.1.2017 20.1.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - MK Čechova Výzva k podání nabídky - Rekonstrukce komunikace a chodníku, zřízení parkovacích stání v ulici Čechova, Hlinsko 9.1.2017 19.1.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodného dopravního značení při provádění prací bě stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodného dopravního značení při provádění prací běžné údržby 9.1.2017 25.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Oznámení stavby kanalizace + vypouštění z ČOV do toku: Kanalizace a ČOV Krouna Oznámení stavby kanalizace + vypouštění z ČOV do toku: Kanalizace a ČOV Krouna 6.1.2017 7.2.2017 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - pronájem části p.p. č. 2551/72 Oznámení - pronájem části p.p. č. 2551/72 5.1.2017 25.1.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Garážové stání a oplocení Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Garážové stání a oplocení 4.1.2017 20.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - místní provoz: Vyhrazené parkování v ulici Jiráskova Stanovení - místní provoz: Vyhrazené parkování v ulici Jiráskova 3.1.2017 19.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - místní provoz: Vyhrazené parkování ZTP v ulici Budovatelů Stanovení - místní provoz: Vyhrazené parkování ZTP v ulici Budovatelů 3.1.2017 19.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - místní provoz: povolení zvláštního užívání - vyhrazené parkování MK - 1796/1 ul. Družst Stanovení - místní provoz: povolení zvláštního užívání - vyhrazené parkování MK - 1796/1 ul. Družstevní 3.1.2017 19.1.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/223/20156 Zjištění zájemce o koupi budovy - způsob využití - rodinná rekreace - v k. ú. Křižanovice č. e. 108 na parcele č. 50/8 na lesním pozemku zapsaném na LV č. 106 v chráněné krajinné oblasti II. - IV. zóna 20.12.2016 2.2.2017 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Dražba EX 81/16-135 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti LV 5550 EX 81/16-135 Dražební vyhláška - prodej nemovitosti LV 5550 19.12.2016 1.2.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.2 ÚP Trhová Kamenice Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.2 Územního plánu Trhová Kamenice 19.12.2016 31.1.2017 Stavební úřad