Úřední deska

Vyvěšeno v posledních 9999 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zdroj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení MUP - Jeníkov-průtah 17.1.2019 2.2.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Usnesení výzva - doplnění žádosti; usnesení - přerušení řízení: Veřejný vodovod Vortová 17.1.2019 2.2.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - Komplexní zateplení objektu pro volnočasové aktivity seniorů, Hlinsko 15.1.2019 26.1.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Usnesení usnesení - zastavení řízení (U+S+V): Žádost o stanovení místní úpravy - omezení průjezdu nákl. vo 10.1.2019 26.1.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná výzva Podpora obnovy kulturních památek 9.1.2019 1.3.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2019 9.1.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Výběrové řízení Veřejná výzva "Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – OKT" Veřejná výzva "Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – OKT" 8.1.2019 24.1.2019 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 27.12.2018 7.1.2019 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy - mostní objekty - okres Chrudim - a 4.1.2019 20.1.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích Volby Otradov - zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích 3.1.2019 11.2.2019 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Oznámení Zveřejnění registračního úřadu Volby Otradov - zveřejnění registračního úřadu 3.1.2019 11.2.2019 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/082/2018 Zjištění zájemce o koupi stavby č. e. 59 pro rodinnou rekreaci v CHKO II. - IV. zóny zapsané na LV č. 60000, k. ú. Studnice u Hlinska. Vyhlášená minimální kupní cena - Kč 110 000,--. 21.12.2018 28.1.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/081/2018 s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi poz. p. č. 223/4, výměra 118 m2 a poz. p. č. 223/23, výměra 217 m2, zapsané na LV č. 60000, k. ú. Trhová Kamenice. Vyhlášená minimální kupní cena - Kč 130 065,-- 21.12.2018 19.1.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Tisovec Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Tisovec 21.12.2018 29.1.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba VŘ č. HPU/067/2018 - 8. kolo Zjištění zájemce o koupi poz. parcely č. 59, výměra 300 m2 a st. parcely č. 26, výměra 97 m2, zapsané na LV č. 336 vk. ú. Hluboká u Skutče, včetně RD č. p. 63. Min. kupní cena Kč 98 000,- 19.12.2018 29.1.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 13.12.2018 19.12.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/069/2018 s aukcí - 1. kolo Zjištění zájemce o koupi stavby č. e. 25 na pozemku st. p. č. 68 LV 524, zapsané na LV č. 60000, k. ú. Horní Bezděkov u Bojanova 14.12.2018 24.1.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kladno Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Kladno 14.12.2018 22.1.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2020-2021 3.12.2018 31.12.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 3.12.2018 31.12.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 26.11.2018 28.11.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 12.11.2018 15.11.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 22.10.2018 24.10.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 24.9.2018 27.9.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejná výzva Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 12.9.2018 13.3.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 27.8. a 3.9.2018 6.9.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 20.8.2018 22.8.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 23.7.2018 31.7.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 25.6.2018 28.6.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Hlinsko, z.s. 21.6.2018 31.12.2021 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Závěrečný účet města Hlinska za rok 2017 Závěrečný účet města Hlinska za rok 2017 6.6.2018 30.6.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 4.6.2018 Rozpočtová opatření k 4.6.2018 6.6.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 14.5.2018 17.5.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 23.4.2018 Rozpočtová opatření k 23.4.2018 25.4.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 4.4.2018 Rozpočtová opatření k 4.4.2018 9.4.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 5.3.2018 Rozpočtová opatření k 5.3.2018 14.3.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 12.2.2018 Rozpočtová opatření k 12.2.2018 16.2.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 22.1.2018 Rozpočtová opatření k 22.1.2018 24.1.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2018 Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2018 24.1.2018 31.3.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Schválené rozpočtové výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 Schválené rozpočtové výhledy příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 29.11.2017 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. 30.6.2017 31.12.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtový výhled 2017 – 2021 23.3.2017 31.12.2021 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TTC Medovinka Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TTC Medovinka Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK odbíjené Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK odbíjené Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TK Hlinsko Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TK Hlinsko 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FC Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FC Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 11.7.2016 12.7.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 11.7.2016 12.7.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 11.7.2016 12.7.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 30.6.2016 1.7.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 30.6.2016 1.7.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 30.6.2016 30.6.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 30.6.2016 30.6.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - příspěvek z loterií 2016 29.6.2016 29.6.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - doprava 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - doprava 2016 29.6.2016 29.6.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Smlouva veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Fokus Vysočina - sociální rehabilitace 2016 7.6.2016 8.6.2019 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Zobrazit přílohu Smlouva veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Médea z. s. - tábor 2016 7.6.2016 8.6.2019 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - individuální - rok 2016 12.5.2016 13.5.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - individuální r. 2016 12.5.2016 13.5.2019 Oddělení dotací
Zobrazit přílohu Oznámení Pravidla pro přijímání dokumentů na podatelně MÚ Hlinsko. 30.11.2015 16.12.2050 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Oznámení VS Chrudim, a.s. - podmínky pro uzavření smlouvy. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle $ 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 13.1.2014 31.12.2023 Sekretariát radnice