Úřední deska

Vyvěšení v posledních 9999 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK silnice 15.7.2019 31.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení místní/přechodné úpravy provozu na PK - silnice č. I 12.7.2019 28.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu na MK - křižovatka 12.7.2019 28.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Stavební povolení - Vodovod Krupín, Krupínské Paseky Stavební povolení - Vodovod Krupín, Krupínské Paseky 12.7.2019 27.7.2019 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o konání veřejně přístupné akce 12.7.2019 21.7.2019 Úsek právní
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška rozhodnutí - stavební povolení: Rekonstrukce silnice II/343 7, křiž. III/343 4 Petrkov - křiž. III/3 11.7.2019 27.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu (ÚP) Raná Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č.1 Územního plánu (ÚP) Raná 10.7.2019 22.8.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity, které má napomoci zastavit šíření kůrovce Povolení výjimky ze zákazu stanoveného § 26 odst. 3 písmeno a), platné do 31. 12. 2020 9.7.2019 25.7.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Jeníkov Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Jeníkov 4.7.2019 23.8.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu: stanovení přechodné úpravy provozu na PK II/343 - výstavba opěr 3.7.2019 19.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - SK Hlinsko, z. s. 3.7.2019 31.12.2022 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: Rekonstrukce vedení NN, kNN, Vítanov 2.7.2019 18.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - rozpočtová opatření k 24.6.2019 Oznámení - rozpočtová opatření k 24.6. 2019 1.7.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Rozhodnutí rozhodnutí - stavební povolení: Modernizace silnice II/343 Kameničky 1.7.2019 17.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č. HPU/41/2019 - 1. kolo s aukcí Zjištění zájemce o koupi poz. parcely č. 33/15, výměra 242 m2 a stavební parcely č. 33/2, výměra 283 m2, zapsané na LV č. 60000, k. ú. Hrochův Týnec, včetně RD č. p. 170, garáže, ..., vyhlášená min. kupní cena Kč 908 000,-. 28.6.2019 23.8.2019 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Výběrové řízení Výběrové řízení - "Vedoucí příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan" Výběrové řízení - "Vedoucí příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan" 26.6.2019 18.7.2019 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o konání veřejně přístupné akce - Letní kino 2019 25.6.2019 21.8.2019 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení Závěrečný účet města Hlinska za rok 2018 Závěrečný účet města Hlinska za rok 2018 21.6.2019 30.6.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - rozpočtová opatření k 10.6.2019 13.6.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č. 2 ÚP Tisovec Veřejná vyhláška oznámení zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu (ÚP) Tisovec 13.6.2019 30.7.2019 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 27.5.2019 Rozpočtová opatření k 27.5.2019 29.5.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Upozornění pro vlastníky lesů-kůrovcová kalamita 2019 Upozornění pro vlastníky lesů-kůrovcová kalamita 2019 27.5.2019 31.12.2019 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 13.5.2019 Rozpočtová opatření k 13.5.2019 20.5.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Závěrečný účet za rok 2018 - Komunální služby Hlinecko, svazek obcí 10.5.2019 30.6.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 24.4.2019 Rozpočtová opatření k 24.4.2019 29.4.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy-opatření odchylná od lesního zákona Opatření obecné povahy-opatření odchylná od lesního zákona 5.4.2019 31.12.2022 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 1.4.2019 Rozpočtová opatření k 1.4.2019 3.4.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 11.3.2019 Rozpočtová opatření k 11.3.2019 15.3.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 25.2.2019 Rozpočtová opatření k 25.2.2019 28.2.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 11.2.2019 Rozpočtová opatření k 11.2.2019 13.2.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 16.1.2019 Rozpočtová opatření k 16.1.2019 23.1.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - Schválený rozpočet města Hlinska na rok 2019 9.1.2019 31.3.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2020-2021 3.12.2018 31.12.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 3.12.2018 31.12.2019 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Hlinsko, z.s. 21.6.2018 31.12.2021 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Schválené rozpočtové výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 Schválené rozpočtové výhledy příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 29.11.2017 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. 30.6.2017 31.12.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtový výhled 2017 – 2021 23.3.2017 31.12.2021 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TTC Medovinka Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TTC Medovinka Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK odbíjené Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SK odbíjené Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HK Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TK Hlinsko Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TK Hlinsko 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FC Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FC Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - HC Hlinsko, z.s. 23.9.2016 31.12.2019 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Pravidla pro přijímání dokumentů na podatelně MÚ Hlinsko. 30.11.2015 16.12.2050 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Oznámení VS Chrudim, a.s. - podmínky pro uzavření smlouvy. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle $ 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 13.1.2014 31.12.2023 Sekretariát radnice