Úřední deska

Vyvěšeno v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zdroj
Zobrazit přílohu Dražba [20#9183693#824C] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba [20#9183693#824C] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 28.4.2017 22.6.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Dražba [20#9183708#3C4C] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba [20#9183708#3C4C] Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 28.4.2017 22.6.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - Údržba veřejného osvětlení (VO) - 2017-2018 Výzva k podání nabídky - Údržba veřejného osvětlení (VO) - 2017-2018 28.4.2017 25.5.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o uspořádání veř. podniku - SDH Blatno Oznámení o uspořádání veř. podniku - SDH Blatno - vyvěšení na ÚD 28.4.2017 18.9.2017 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 24.4.2017 Rozpočtová opatření k 24.4.2017 27.4.2017 31.3.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí na rok 2017 27.4.2017 30.5.2017 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 26.4.2017 12.5.2017 Sekretariát radnice
Zobrazit přílohu Zpráva Závěrečný účet za rok 2016 - Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Závěrečný účet za rok 2016 - Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko 26.4.2017 12.5.2017 Sekretariát radnice
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení (ČEZ Distribuce, a Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení (ČEZ Distribuce, a. 24.4.2017 10.5.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - Výstavba infrastruktury pro RD Srní lokalita B 21.4.2017 10.5.2017 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Dražba 123EX 934/08-144 dražební vyhláška NM 123EX 934/08-144 dražební vyhláška NM 20.4.2017 25.5.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení o uložení písemnosti Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení (ČEZ Distribuce, a Oznámení o možnosti převzetí písemnosti: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení (ČEZ Distribuce, a. 19.4.2017 5.5.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 18.4.2017 15.6.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Dražba 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 13.4.2017 15.6.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Dražba 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 120 EX 37328/12-250-Další draž. jednání 13.4.2017 15.6.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - přechodné: stanovení přechodné úpravy provozu na PK - II/343 - pouť 5. - 7. 5. 2017 Stanovení - přechodné: stanovení přechodné úpravy provozu na PK - II/343 - pouť 5. - 7. 5. 2017 13.4.2017 29.4.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Hamry Veřejná vyhláška oznámení projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu (ÚP) Hamry 13.4.2017 2.6.2017 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Dražba 129EX 8319/13-58 DV,59 Žádost o vyvěšení dr. vyhlášky 129EX 8319/13-58 DV,59 Žádost o vyvěšení dr. vyhlášky 12.4.2017 24.5.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Dražba 129EX 8319/13-58 DV,59 Žádost o vyvěšení dr. vyhlášky 129EX 8319/13-58 DV,59 Žádost o vyvěšení dr. vyhlášky 11.4.2017 24.5.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Veřejná výzva Veřejná výzva - referent/referentka odboru soc. věcí, školství a zdravotnictví MÚ Hlinsko Veřejná výzva - referent/referentka odboru soc. věcí, školství a zdravotnictví MÚ Hlinsko 11.4.2017 6.5.2017 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření 6.4.2017 31.3.2018 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Dražba 137EX 2668/09-272 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 2668/09-272 Usnesení - dr. vyhláška 30.3.2017 12.5.2017 Úsek právní
Zobrazit přílohu Dražba 137EX 2668/09-273 Usnesení - dr. vyhláška 137EX 2668/09-273 Usnesení - dr. vyhláška 30.3.2017 12.5.2017 Úsek právní