Úřední deska

Vyvěšeno v posledních 30 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšeno dne Sejmuto dne Zdroj
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - oprava zpevněných ploch Milíčova Výzva k podání nabídky - oprava zpevněných ploch Milíčova 23.1.2018 9.2.2018 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Veřejná zakázka Výzva k podání nabídky - Oprava místních komunikací Chlum 22.1.2018 9.2.2018 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Volba prezidenta republiky II. kolo Telefonní spojení do volebních místností 22.1.2018 28.1.2018 Úsek správní
Zobrazit přílohu Dražba VŘ č. HPU/002/2018 s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 ke st. parcele č. 10, výměra 689m2 a poz. parcela č. 57, výměra 422m2, zapsané na LV č. 984 pro k. ú. Podměstí a obec Proseč, zejména stavba RD č. p. 38 a vedlejších staveb 22.1.2018 22.2.2018 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - pronájem garáže poliklinika Oznámení - pronájem garáže poliklinika 19.1.2018 13.2.2018 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Dražba VŘ č. HPU/003/2018 s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi pozemkové parcely č. 1307, výměra 1503m2, druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - umělé koryto vodního toku zapsané na LV č. 60000 pro k. ú. Žďárec u Skutče 19.1.2018 20.2.2018 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Informace o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky 16.1.2018 28.1.2018 Úsek správní
Zobrazit přílohu Výběrové řízení Výběrové řízení - sociální pracovník/pracovnice 16.1.2018 12.2.2018 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Stanovení - místní provoz: povolení zvláštního užívání vyhrazené parkování MK - ČSA 1408 15.1.2018 31.1.2018 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Výběrové řízení VŘ č, HPU/001/2018 - 3. kolo s následnou aukcí Zjištění zájemce o koupi spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/2 k pozemkové parcele č. 59, výměra 300m2 a stavební parcela č. 26, výměra 97m2 v CHKO, zapsané na LV č. 336 k. ú. Hluboká u Skutče, zejména stavby RD č. p. 63 + stodola, chlévy, kůlna, .. 15.1.2018 14.2.2018 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby: Prodloužení vodovodního řadu a kanalizační stoky lokalita "Jalovčí ", 9.1.2018 25.1.2018 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Rozhodnutí rozhodnutí - vyhrazené parkování: zařazení MK v Hlinsku 8.1.2018 24.1.2018 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Volba prezidenta České republiky - telefonní spojení do volebních místností 5.1.2018 28.1.2018 Úsek správní
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtové opatření k 28.12.2017 Rozpočtové opatření k 28.12.2017 4.1.2018 27.1.2018 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Zpráva dopis: Dopis úřadům obcí s rozšířenou působností - změny programu O 3.1.2018 28.2.2018 Stavební úřad