Úřední deska

Vyvěšení v posledních 9999 dnech.
  Kategorie Název Popis Vyvěšení dne Sejmutí dne Zdroj
Zobrazit přílohu Výběrové řízení Výzva k podání nabídky MFC - konferenční židle 3.8.2020 15.8.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita 30.7.2020 31.12.2022 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Žádost o upozornění veřejnosti - Odstranění a okleštění stromoví ... 220 kV 15 (20) m 30.7.2020 15.8.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na PK - výstavba kan 29.7.2020 14.8.2020 Stavební úřad
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 20.7.2020 27.7.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o uspořádání veřejného podniku LP Cihelka 24.7.2020 20.9.2020 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení Vyhlášení popisu věci Seznam věcí získaných trestným činem krádeže 15.7.2020 16.1.2021 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Závěrečný účet Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, za rok 2019 8.7.2020 31.7.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko za rok 2019 8.7.2020 31.7.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Žádost o zveřejnění inzerátu na úřední desce - 3. kolo VŘ 7.7.2020 2.9.2020 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 22.6.2020 30.6.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o konání veřejně přístupné akce Léto s Rychtářem 25.6.2020 30.8.2020 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o konání veřejně přístupných akcí Léto s Rychtářem 25.6.2020 30.8.2020 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení Závarečný účet města Hlinska za rok 2019 23.6.2020 30.6.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení o uspořádání veřejného podniku Letní kina 19.6.2020 21.8.2020 Úsek právní
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 8.6.2020 15.6.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 25.5.2020 1.6.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 11.5.2020 18.5.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 20.4.2020 12.5.2020 31.3.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 30.3.2020 Rozpočtová opatření k 30.3.2020 22.4.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy 6.4.2020 31.12.2022 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - rozpočtová opatření k 30.3.2020 Oznámení - rozpočtová opatření k 30.3.2020 3.4.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Střednědobý výhled rozpočtu města 2021-2025 12.3.2020 31.12.2025 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 24.2.2020 9.3.2020 31.3.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtová opatření k 10.2.2020 18.2.2020 31.3.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Vyhlášení dotačního programu pro dětské lékaře Dotace pro nové dětské lékaře v Hlinsku 12.2.2020 1.9.2020 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválený rozpočet KSH na rok 2020 Oznámení - schválený rozpočet KSH na rok 2020 10.1.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválený střednědobý výhled SOMH na roky 2021-2023 Oznámení - schválený střednědobý výhled SOMH na roky 2021-2023 8.1.2020 31.12.2023 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválený rozpočet SOMH na rok 2020 Oznámení - schválený rozpočet SOMH na rok 2020 8.1.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválený rozpočet na rok 2020 Oznámení - schválený rozpočet na rok 2020 7.1.2020 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Okruh údajů - vyhláška Okruh údajů, které správce místních poplatků zjišťuje automatizovaným způsobem z evidence 30.12.2019 31.12.2020 Odbor Kancelář tajemníka
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy-kůrovcová kalamita 11.12.2019 31.12.2022 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2020 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2020 20.11.2019 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Oznámení Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2021-2022 Schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2021-2022 20.11.2019 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Změna v užití reprodukčního mat. lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a n. v. při zalesňování v období do 31. 12. 2022. Neplatí pro smrk ztepilý. 30.8.2019 31.12.2022 Podatelna a výpravna
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019 - SK Hlinsko, z. s. 3.7.2019 31.12.2022 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy-opatření odchylná od lesního zákona Opatření obecné povahy-opatření odchylná od lesního zákona 5.4.2019 31.12.2022 Odbor životního prostředí
Zobrazit přílohu Oznámení Oznámení - schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na roky 2020-2021 3.12.2018 31.12.2021 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2018 - SK Hlinsko, z.s. 21.6.2018 31.12.2021 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Schválené rozpočtové výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 Schválené rozpočtové výhledy příspěvkových organizací města na roky 2019 - 2020 29.11.2017 31.12.2020 Odbor finanční
Zobrazit přílohu Smlouva Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2017 - SK Hlinsko, z.s. 30.6.2017 31.12.2020 Odbor investic a měs.maj
Zobrazit přílohu Oznámení Rozpočtový výhled 2017 – 2021 23.3.2017 31.12.2021 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Oznámení Pravidla pro přijímání dokumentů na podatelně MÚ Hlinsko. 30.11.2015 16.12.2050 Úsek informačních a komunikačních technologií
Zobrazit přílohu Oznámení VS Chrudim, a.s. - podmínky pro uzavření smlouvy. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem dle $ 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění. 13.1.2014 31.12.2023 Sekretariát radnice