Úřední deska

   
Detail dokumentu
Kategorie Veřejná vyhláška
Název Opatření obecné povahy
Číslo jednací Hl 60350/2019/OIMM
Vyvěšení dne 30.8.2019
Sejmutí dne 31.12.2022
Popis Změna v užití reprodukčního mat. lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a n. v. při zalesňování v období do 31. 12. 2022. Neplatí pro smrk ztepilý.
Poznámka
Zdroj Podatelna a výpravna
Dokument 41508_2019_MZE_16212.pdf  (195 KB)
Rozdělovník.pdf  (1,36 MB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
OOP_2019_2_Priloha_c_1.pdf  (596 KB)
Soubor přijatý z ISDS jako příloha datové zprávy
Zpět