Turista

HLINSKO

 
Poděbradovo náměstí
                                                   Na fotografie se vztahují autorská práva, zákaz stahování a volného šíření. TIC Hlinsko

Město Hlinsko

dříve Hlinsko v Čechách, naleznete v srdci Českomoravské vrchoviny, v nadmořské výšce 582 m.  Je rozhraním dvou chráněných krajinných oblastí - Železné hory a Žďárské vrchy. Městem protéká řeka Chrudimka. Díky svým zaobleným kopcům, rozsáhlým lesům a loukám je Hlinsko a blízké okolí ideálním výchozím bodem pro výlety na kole, pěšky i na lyžích. V současné době má Hlinsko cca 10 tisíc obyvatel.

Název města je odvozen od pověsti, podle níž na území bohatém na ložiska znamenitého jílu založili město hrnčíři. První zmínky o Hlinsku sahají až do 14. století, kdy zde stávala hrnčířská osada, jejíž vznik se datuje dokonce do 11. století. Během let se město stalo známým díky rozvoji řemesel, a to hrnčířské a tkalcovské výrobě, zdrojem obživy bylo i zemědělství. Jak šla léta, tak se zde začal rozvíjet textilní průmysl, kožešnictví, výroba elektrospotřebičů. V novodobé historii se město Hlinsko stalo místním centrem sportu, kultury, průmyslu a čím dál častěji řemesel, což výstižně dokazuje často používaný slogan „Hlinsko – brána do krajiny tradic“. V posledních letech došlo i k výraznému rozvoji cestovního ruchu. Během každého léta může město Hlinsko nabídnout návštěvníkům zábavné kulturní i sportovní vyžití.

 

V Hlinsku a jeho okolí se nachází mnoho zachovalých lidových staveb. Dokonce přímo ve středu města může návštěvník objevit skvost místní lidové architektury a to památkovou rezervaci Betlém, která prošla v letech 2011-12 revitalizací.
Mezi zajímavé hlinecké stavby patří radnice z 18. století, Ježdíkův dům (pokrytý malbami podle návrhů Ladislava Skřivánka znázorňujícími výjevy z české a hlinecké historie),  tvrz ( nejstarší stavba města), kostel Narození Panny Marie se vzácnou křtitelnicí ze 17. století, Husův sbor a další. 

 


Hlinsko žije od června do září kulturním létem. Z pestrého programu akcí si vybere úplně každý. Připravena jsou letní kina, koncerty, divadla pro děti, selské trhy a samozřejmě jarmarky.

Největší akcí léta jsou Dny dřeva, které se konají na začátku srpna v areálu památkové rezervace Betlém. V celodenním programu můžete vidět vyřezávání soch motorovou pilou a jejich dražbu, divadelní a hudební program, můžete si vyzkoušet své štěstí v dřevěných soutěžích nebo ochutnáte vzorky do soutěže o nejlepší sladkou dobrotu. Součástí je i jarmark.

  

Na konci srpna zde můžete navštívit Adámkovy folklórní slavnosti, tradiční festival, na kterém vystupují dětské i dospělé folklórní soubory z celé České republiky i ze zahraničí.

Léto uzavírá velký Svatováclavský jarmark.

http://www.leto.hlinsko.cz

 

 

Co nezapomenout navštívit v Hlinsku?

Památkovou rezervaci Betlém

Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem bylo zachování jedinečného urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města, které zde byly postaveny ve druhé polovině 18. století a v první polovině 19. století.

Žily zde především rodiny hrnčířů a tkalců, dále truhláři, hračkáři, sedláři, ševci nebo řezníci. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých objektů, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. Plánováno bylo dokonce zbourání roubených chaloupek a výstavba panelových domů. V roce 1989 se naštěstí podařila zachránit alespoň část objektů, od tohoto roku je Betlém součástí Muzea v přírodě Vysočina.

V letech 2011 - 2012 prošel Betlém revitalizací. Opravy se dočkaly některé historické objekty, např. dům čp. 178, ve kterém se konají výstavy a vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost nebo domek čp. 561, kde našlo nové sídlo Turistické informační centrum Hlinsko s podkrovní expozicí dřevěných hraček z Hlinecka s názvem"Příběh dřevěné panenky". Při procházce  Betlémem vás provedou informační panely, rodiny s dětmi ocení také nedaleké dětské hřiště.

V opravených objektech naleznete nejen ukázky ze života původních obyvatel, ale také stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka a řemeslné dílny jako např. pilnikářskou nebo tkalcovskou dílnu s názvem Tkalcovna na Betlémě.

Masopustní radovánky byly v roce 2010 zapsané na seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Masopust 2

Turistické suvenýry, pohledy, dřevěné hračky a další si můžete zakoupit v prodejně upomínkových předmětů, v Turistickém informačním centru nebo v krámku Bylinka. Posedět můžete v příjemné kavárně nebo stylové hospůdce. Je tu i prodejna hudebních nástrojů s funkčním orchestrionem.

Mezi roubenými objekty se po celý rok konají zajímavé kulturní akce. Mezi nejznámější patří Rozloučení s Masopustem, Svatojiřský jarmark, Dny dřeva, Svatováclavský jarmark nebo Mikulášsko-vánoční jarmark spojený s rozsvícením vánočního stromečku. Jarmarky jsou pořádány v duchu starých lidových řemesel, ale návštěvník zde nalezne i prodej regionálních specialit, vín, medu apod. Prostory Betléma se tak stávají pravidelnými centry setkávání.

 

 

 

SOUTEŽ

 


 

Zajímavou soutěží je  “Multiquest Národním geoparkem Železné hory”, který vás zavede na 13 zajímavých míst v Hlinsku a okolí. Staňte se lovcem indicií a ulovte si sběratelskou raritu. Národní geopark Železné hory si pro Vás ve spolupráci s informačními centry připravil honbu za pokladem. K tomu, abyste se k pokladu dostali, musíte odhalit heslo, které se ukrývá v tajence. Více informací na stránkách Národního Geoparku Železné hory. www.geoparkzh.cz nebo v  informačních centrech.
 

Další zajímavosti z Hlinska a okolí, tipy na výlety

Tradice na Hlinecku 

Pivovar Rychtář

Městské muzeum a galerie 

Muzeum v přírodě Vysočina

NKP Ležáky

Toulovcovy Maštale

Golf & Country club Svobodné Hamry

Údolí řeky Doubravky


  

Kontakt: 

logo 50 Turistické informační centrum Hlinsko
http://www.hlinsko.cz/mesto/cestovni-ruch-turistika-pamatky/informacni-centrum

 

Čelakovského 561 (Betlém), 539 01 Hlinsko, tel.: 731 697 418, ic@hlinsko.cz, www.hlinsko.cz , www.facebook.com/hlinecko

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz