Památková rezervace Betlém


Památková rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem bylo
zachování jedinečného urbanistického celku roubených domků drobných řemeslníků ve středu města,
které zde byly postaveny ve druhé polovině 18. století.

Památková rezervace Betlém Památková rezervace Betlém Zimní Betlém


Žily zde především rodiny hrnčířů a tkalců, dále truhláři, hračkáři, sedláři, ševci nebo řezníci. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých objektů, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. V roce 1989 se podařila zachránit alespoň část objektů, od tohoto roku je Betlém součástí
Muzea v přírodě Vysočina.

 

Budcovo nábřeží Domek čp. 62, 80.léta 20. st. Domek čp. 134, 80. léta 20. st.

 

Díky nedávné revitalizaci Betléma čeká na návštěvníky celá řada novinek. Při procházce Betlémem vás nově provedou informační panely. Opravy se dočkaly některé historické objekty, např. dům čp. 178, ve kterém se konají výstavy a vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost. V domku čp. 561 našlo nové sídlo Turistické informační centrum Hlinsko s podkrovní expozicí dřevěných hraček z Hlinecka s názvem "Příběh dřevěné panenky". Rodiny s dětmi ocení také nedaleké dětské hřiště.


V opravených objektech návštěvníci naleznou nejen ukázky dílen a bydlení původních obyvatel, ale také stálou Expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka. Suvenýry si mohou zakoupit v prodejně upomínkových předmětů nebo v krámku Bylinka. Posedět mohou v příjemné kavárně, cukrárně nebo stylové hospůdce. Je tu i prodejna hudebních nástrojů s funkčním orchestrionem.

Mezi roubenými objekty se v letních měsících konají kulturní programy, z nichž nejznámější jsou Adámkovy folklorní slavnosti. Pravidelně na nich vystupují české i zahraniční soubory.

Aktuální otevírací doba a vstupné: www.vesely-kopec.eu/oteviraci-doba-vstupne
Délka prohlídky: cca 60 minut
Kontakt na průvodce: 469 311 429, muzeumvysocina@nmvp.cz
Více informací na: www.vesely-kopec.eu


Web spravuje DUOWEB.cz