Veselý Kopec


Osada Veselý Kopec byla založena v první polovině 16. století, jako řada dalších sídel na Hlinecku zabydlujících lesní krajinu. Domov zde našli drobní rolníci, kteří si těžce zajišťovali základní obživu. Část roubených chaloupek původní osady postupem let zanikla, některé zásadním způsobem změnily podobu, jedna jediná se dochovala do dnešních dnů. Na počátku 70. let  20. století byl tento objekt, spolu s okolní neporušenou krajinou důvodem, proč právě sem byly přenášeny památky lidového stavitelství. Dnes zde naleznete téměř třicet objektů, které dohromady tvoří osadu s volně rozptýlenou zástavbou. 

Veselý Kopec  Veselý Kopec  Veselý Kopec školám


Zdejší expozice přinášejí svědectví o životě a práci drobných rolníků od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Zemědělské usedlosti doplňují nejen drobné vesnické stavby (špýchary, chlívky, haltýř apod.), ale i lidové technické památky na vodní pohon.
Nejvýznamnější z nich je vodní obilní mlýn přenesený na základy původního veselokopeckého mlýnu, který byl postaven před rokem 1580. Původní mlýn byl zničen požárem v roce 1909, k jeho obnově došlo v roce 1977 přenesením mlýna z Oldřetic. V interiéru mlýnice zaujme nejen mlecí zařízení tzv. české složení, ale i stoupa na kroupy a varna na povidla. Všechna tato zařízení využívala hnací vodní síly k pohonu důmyslných mechanismů. V blízkosti mlýnu stojí také vodní lejna, pil a stupník na tlučení třísla.

Ze zemědělských usedlostí zde připomeňme alespoň dvě obydlí drobného rolníka ze začátku 19. století přenesené z Lezníku u Poličky, reprezentující čtyřbokou zástavbu dvora, zajímavý interiér je datován do poloviny 19. století. 
Na konci prohlídkové trasy pak na návštěvníky čeká statek z Mokré Lhoty u Nových Hradů s krásným klasicistním průčelím. Obytná část spolu s chlévem a klenutým vjezdem jsou zděné z opuky, statek doplňuje roubený špýchar a podstáj. Uvnitř je umístěna expozice dokládající bydlení a způsob hospodaření soukromého zemědělce z 50. let 20. století.

Kromě uvedených objektů se na Veselém Kopci nacházejí samozřejmě další zajímavé roubené příbytky, drobné vesnické stavby (sušky, bělidlo apod.), ale třeba i včelín a zvonička. Krásné přírodní prostředí navíc příchozí láká k posezení u potůčku nebo rybníčku, děti určitě nepřehlédnou hospodářská zvířata ve chlévech a ohradách. Na Veselém Kopci nechybí příjemná hospůdka umístěná v přeneseném výměnku ze Širokého Dolu, ani prodejna upomínkových předmětů s výrobky dodanými lidovými výrobci.

Tento text byl převzat z webových stránek Souboru lidových staveb Vysočina: www.vesely-kopec.eu/historie/vesely-kopec.


Aktuální otevírací doba a vstupné: www.vesely-kopec.eu/oteviraci-doba-vstupne
Délka prohlídky: cca 90 minut
Kontakt na průvodce: 469 333 175, slsvysocina@pardubice.npu.cz
Více informací na:
www.vesely-kopec.eu/Web spravuje DUOWEB.cz