Církevní památky

Sakrální stavby - v knižní podobě

Místní akční skupina Hlinecko vydala v prosinci 2015 knihu s přehledem Sakrálních staveb. Kniha obsahuje 145 sakrálních staveb, památek a drobných objektů z území Hlinecka.

odkaz s možností listování v knize ZDE

 

Kostel Narození Panny Marie - Hlinsko
Kostel Narození Panny Marie Kostel Narození Panny Marie je barokní stavba vybudovaná v letech 1730 - 45 stavitelem Donátem Morazzim na místě původního kostela, ze kterého zůstala zachována pouze věž. Největší pýchou kostela je křtitelnice z roku 1628.
 
 
Husův sbor
Husův sbor Husův sbor Církve československé husitské byl vystavěn v letech 1925-1926, o patnáct let později zde bylo otevřeno kolumbárium.
   
Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba - Trhová Kamenice 
Kostel sv. Filipa a sv. Jakuba - Trhová Kamenice Kostel je na zdejší chudé poměry stavbou velmi honosnou a krásnou. V letech 1737 až 1747 byl ořestaven v barokním slohu. Při návštěvě kostela stojí za povšimnutí obraz nad oltářem. Obraz pochází z roku 1852 a je na něm vyobrazeno městečko té doby. Zajímavostí je i křížová cesta dřevěné plastiky na oltáři. Nachází se zde také nejstarší dochovaná památka celého okolí - náhrobní kámen majitele tvrze. Náhrobek je z růžového mramoru.
   
Kostel Nejsvětější Trojice - Kameničky 
Kostel Nejsvětější Trojice - Kameničky V Kameničkách byl na místě starého dřevěného kostela zbudován v letech 1764 - 66 barokní kostel Nejsvětější Trojice. Areál doplňuje ohradní zeď, socha sv. J. Nepomuckého z roku 1723, socha sv. Floriana z 2. poloviny 18. století a pozdně barokní krucifix. Na veřejném prostranství nedaleko kostela je umístěn pomník obětem I. světové války od hlineckého rodáka akademického sochaře Karla Lidického. Původní půdorys stejně jako část zástavby zůstaly zachovány.
   
Kostel sv. Jakuba - Raná 
Kostel sv. Jakuba - Raná Kulturní památkou je areál kostela sv. Jakuba stojící uprostřed nepravidelné obdélníkové návsi. Původně gotický kostel, uváděný již roku 1350, byl barokně upraven roku 1718 a naposledy získal novogotickou podobu. V kostele byly nalezeny původní dobové nástěnné malby. Zděná zvonice je datována rokem 1835. Areál doplňuje ohradní zeď kolem hřbitova a márnice ze začátku 18. století.
   
Modlitebna Českobratrské církve Evanglické - Raná 
Modlitebna Českobratrské církve Evangelické - Raná Pseudogotický evangelický kostel postavený v letech 1871 - 73.
   
Kostel sv. Máří Magdaleny - Včelákov
Kostel sv. Máří Magdaleny - Včelákov Klasicistní kostel sv. Máří Magdaleny vybudovaný v letech 1844 - 48, který nahradil původně gotický kostel. Malířskou dekoraci provedl o století později farář J. Kohel.
   
Kostel sv. Mikuláše - Rváčov
Kotel sv. Mikuláše - Rváčov Nedaleko Rváčova v osadě Svatý Mikuláš se nachází původně renesanční kostel sv. Mikuláše s novogotickou úpravou a vzácná sbírka litinových křížů na přilehlém hřbitově. Nalezneme zde i hrob posledního rváčovského rychtáře Františka Krejčího.
   
Kostel sv. Zdislavy - Studnice  
Kostel sv. Zdislavy, Studnice Architektura vychází z prvků lidových staveb Českomoravské vysočiny, postavena v letech 1994 - 98, vysvěcena 11.10. 1998.
   
Kostel sv. Víta v Bojanově
Kostel sv. Víta v Bojanově Původní farní kostel ze 14. století byl roku 1730 přestavěn do barokní podoby s bohatou freskovou výzdobou, je zasvěcen sv. Vítu. Součástí památkově chráněného kostelního areálu je dřevěná zvonice a fara z 18. století, ohradní zeď s bránou a kostnicemi.
   
Kostel sv. Kunhuty na Polomi
Kostel sv. Kunhuty na Polomi Renesanční stavba, která byla okolo roku 1750 barokně upravena. Po roce 1948 odsvěcený a ponechaný bez základní péče. Nyní je v havarijním stavu. Roubená zvonice, umístěná před hlavním průčelím kostela tvoří vstup do areálu. Byla opravena v roce 1970. Pochází pravděpodobně z doby kolem poloviny 18. století. Celý tento komplex je nenahraditelným krajinným prvkem a dokladem zbytku kolonizační vsi Vilémovského kláštera z koce 13. století. Stavby dokumentují a připomínají historickou tradici poutního místa. V roce 2003 byl spolu se zvonicí a pozemky prohlášen za kulturní památku.
   
Kostel sv. Michala - Krouna
Kostel sv. Michala, Krouna Farní kostel  pochází z 15. století. Gotická stavba je obehnána mohutnou kamennou hradbou. V sedmdesátých letech 18. století byl barokně přestavěn. V roce 1884 byla zvýšena věž. Průčelí kostela s vrcholovým štítem je členěno několika pilastry.
   
Modlitebna Českobratrské církve Evangelické - Krouna
Modlitebna Českobratrské církve Evangelické - Krouna V roce 1891 byl v Krouně postaven pseudogotický kostel, který dnes slouží jako modlitebna Českobratrské církve Evangelické.
   
Kostel sv. Bartoloměje - Otradov 
Kostel sv. Bartoloměje - Otradov Gotický kostel sv. Bartoloměje původně patřící litomyšlské diecézi. Byl postaven koncem 15. století pro horníky pracující v blízkých vápencových dolech. Nahradil pravděpodobně starší románskou stavbu. Kostelní věž pochází z poloviny 16. století. Dílčí barokní úpravu prodělal kostel ve druhé polovině 18. století.
   
Kostel sv. Petra a Pavla - Chlum
Kostel sv. Petra a Pavla - Chlum Postaven  v druhé pol. 17. století. Prostá stavba  má hvězdicovitě zaklenutý presbytář, strop v chrámové lodi je dřevený,  na jižní straně se nachází klenutá sakristie. Původní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla se nedochoval. Nynější vybavení pochází z konce 18. století.
   
Šebkova hrobka - Trhová Kamenice   
Šebkova hrobka - Trhová Kamenice Chudý kraj má chudý hřbitov, a přece se honosí takovou památkou, jako je Šebkova hrobka. Jde o první unikátní dílo českého architekta a mecenáše Josefa Hlávky.
František Šebek byl vídeňský stavitel a poslanec Království českého. V roce 1857 si nechal zhotovit ve Vídni podle návrhu Josefa Hlávky krásný pomník umělecké práce pro zemřelou choť. Hrobka byla roku 1897 převezena na hřbitov v Trhové Kamenici. V roce 1998 byla prohlášena za kulturní památku.
   
Poutní kaplička sv. Jana Nepomuckého na Zubří - Trhová Kamenice  
Poutní kaplička sv. Jana Nepomuckého na Zubří Poutní kaplička sv. Jana Nepomuckého stojí na Zuberském kopci ve výšce 646 metrů, přibližně 3 km od Trhové Kamenice. Byla postavena v letech 1704 až 1705. Podle papežských bul z první poloviny 18. století získávali návštěvníci na tomto místě odpustky. Vpravo od vchodu do kaple se dosud nacházejí zbytky vzácně umístěné venkovní kazatelny, která bohužel nebyla zachráněna. Kapli nechal na návrší nad svou tvrzí postavit zbožný zuberský zeman Ladislav Kapoun. Pouť se tu koná vždy na sv. Jana v květnu.
   
Kaple Panny Marie - Horní Bradlo 
Kaple Panny Marie _ Horní Bradlo Dominantou Bradla je kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Rüklových. Nechala ji postavit manželka majitele bradelské sklárny paní Růžena Rüklová. Staviteli byli František a Jan Schmoranzové ze Slatiňan. Kaple je postavena v pseudogotickém slohu. Se stavbou bylo začato v roce 1892 a již přístí rok byla dokončena. 30. 8. 1894 byly slavnostně vysvěceny zvony. Kaple je kulturní památkou.
   
Hrobka Kustošů - Lipka 
Hrobka Kustošů - Lipka Nedaleko lipeckého zámku, oplocena nízkým plotem, je hrobka lipeckých vladyků a pánů z rodu Kustošů. Nachází se na místě, kde dříve býval hřbitov, posvátné místo našich předků. Pohřebiště i sbor jednoty bratrské založil na Lipce Jan Kustoš  ze Zubřího a Lipky. Hrobka byla do této podoby uvedena v roce 1936. Krypta byla vyčištěna, ostatky lidských koster byly uloženy do kovové rakve a klenba hrobky byla zesílena a zcela uzavřena. Byla postavena kamenná zeď, do které jsou vsazeny čtyři pískovcové náhrobní kameny, které původně ležely na zemi a zakrývaly kryptu. Na náhrobcích jsou reliéfy postav ve španělském kroji. Zobrazují Jana Kustoše a  jeho ženu Dorotu. Další dva, menší, představují dětské postavy s erbem rodu Kustošů. Před náhrobky stojí kamenný kříž s letopočty a nápisem.
   

  

Web spravuje DUOWEB.cz