Další památkyStará radnice - Trhová Kamenice
Stará radnice - Trhová Kamenice Původně nízká stavba v barokním stylu (byla obnovena po velkém požáru města) sloužila pro potřeby radních. Nacházela se zde i šatlava. Na pilířích ve štítě jsou umístěny busty M. Tyrše a J. Fügnera (zakladatele Sokola) a na "zrcadlech" sloupků plastiky mistra Jana Husa a Jana Žižky. Nyní slouží jako restaurace.
 
   
Kašna - Trhová Kamenice
Kašna - Trhová Kamenice Kamenná kašna na náměstí pochází z roku1850. Používala se nejen jako zásobárna vody na vaření a praní, ale i jako napajedlo pro dobytek. Autora sochy sv. Jana Nepomuckého, patrona země České, která zdobí tuto kašnu, se nepodařilo zjistit.
 
   
Tvrz - Lipka  
Tvrz - Lipka Lipka se nachází na kopci jižně od Horního Bradla. Již v dávných dobách zde stála mohutná tvrz. První písemná zmínka o lipeckém panství je z roku 1303. 

 
   
Zvonička v Javorném  
Zvonička v Javorném Zvoničky na vesnicích bývaly důležitým informačním zdrojem. Hlas zvonku oznamoval čas - ranní a večerní (tzv. klekání), umrtí i požáry. Objevují se na českých vesnicích od poloviny 18. století v souvislosti s "ohňovým" patentem Marie Terezie z roku 1751, který nařizoval ohlašovat požár zvony. Zvonička v Javorném není velká, velmi zajímavá je však její dolní část. Hlavní sloup vystupuje z malého dřevěného přístřešku, podobného chaloupce. Zvonička je na seznamu kulturních památek.
   
Socha sv. Jana Nepomuckého - Včelákov
Socha sv. Jana Nepomuckého - Včelákov Barokní socha je z roku 1740 s ikonograficky netradičním řešením, kdy světec drží v ruce lebku.
   
Myslivna Doubrava - Vortová 
Myslivna Doubrava - Vortová Roku 1905 ji nechal královéhradecký biskup dr. Doubrava zahájit za vsí, je to letní sídlo, které projektoval známý pražský architekt J. Franta.
   

Web spravuje DUOWEB.cz