Židovské památky

 

Dřevíkov  
Židovský hřbitov - Dřevíkov Na počátku 18. století se v Dřevíkově usadila židovská menšina. V tzv. Židovské uličce byly postupně vystavěny objekty školy, synagogy nebo vinopalny. V blízkosti obce byl v 1. polovině 18. století založen také židovský hřbitov. Dodnes se zachovaly cenné barokní a klasicistní náhrobky, nejstarší z nich je datován do roku 1748. Náves obce Dřevíkov tvoří zástavba roubených a zděných domů z 18. a 19. století. Dům čp. 26 patřil Františku Štětinovi, ústřední postavě prvotiny K.V. Raise "Jak hráli o králi Václavu". ...chci vědět více...

   
Heřmanův Městec  
Heřmanův Městec  synagoga Synagoga byla postavena v novorománském slohu roku 1870. Na konci 20. století byla rekonstruována, nyní je využívána ke kulturním účelům. Dochován je dřevěný svatostánek z 19. století, dřevěná ženská galerie i ornamentální výzdoba. Sousední židovská škola je využívána jako galerie. Heřmanoměstecký hřbitov patří mezi nejstarší a nejrozsáhlejší židovské hřbitovy v České republice. V současnosti je možno na téměř čtyřech tisících metrech čtverečních nalézt 1077 náhrobních kamenů renesančního, barokního a klasicistního typu. ...chci vědět více...
www.hermanuv-mestec.cz
   
Chrudim  
Židovský hřbitov Chrudim Hřbitov se nachází na východním okraji města v Novoměstské ulici. Hřbitov byl založen roku 1889. Poblíž vstupní brány na hřbitov stojí eklektická obřadní síň. Je zde dochováno asi 90 náhrobků.

www.chrudimsky.navstevnik.cz
   
Luže  
Synagoga Luže V Luži byly židovské domy tvořící ghetto soustřeďovány v několika ulicích jihozápadně od náměstí. Existenci čtvrti dokládá i název Židovská ulice (dnes Jeronýmova) a Židovské schody (dodnes). Zdejší hřbitov byl zřejmě založen v první polovině 17. století, poté byl několikrát rozšiřován. K nejcennějším náhrobkům patří náhrobky barokního a klasicistního typu. V roce 1780 byla vystavěna nová synagoga v barokním slohu s klasicistním štítem. Synagoga je přístupná veřejnosti a slouží kulturním účelům. ...chci vědět více...
www.luzsky.navstevnik.cz
   
Hroubovice  
Židovský hřbitov Hroubovice
Jedinou sakrální památkou byla synagoga z 18. století, která se bohužel do dnešních dnů nedochovala (zbořena po r. 1970). Tato stavba byla pravděpodobně evropskou raritou, neboť střechu synagogy zdobila nástavba v podobě věže s hodinami tak, jak je známe z křesťanských sakrálních staveb barokních nebo gotických (údajné znamení velmi dobrých vztahů mezi obyvateli židovského a křesťanského vyznání). Hřbitov s asi 250 cennými barokními a klasicistními náhrobky se nachází na severním okraji obce. Poblíž vstupní brány na hřbitov stojí obřadní síň, na protilehlém konci hřbitova se nachází malá márnice.
www.hroubovice.infobec.cz
   
Chrast  
 Městské muzeum Chrast Ve městě Chrast se narodil rakouský básník a literární historik Ludwig August Frankl (1810 - 1894 Vídeň) a dva čeští básníci: surrealista Jindřich Heisler (1914 - 1953 Paříž) a Hanuš Fantl (1917 - 1942). V městském muzeu je těmto rodákům židovského původu věnována expozice.


www.chrastecky.navstevnik.cz


 
Web spravuje DUOWEB.cz