Muzea a galerie v okolíMuzeum - Trhová Kamenice 

Muzeum - Trhová Kamenice

Původně zde stála " Rybniční tvrz pod Zeleným Táborem". V roce 1712 tvrz přestavěli v barokním slohu faru. Nyní se tu nachází muzeum Trhové Kamenice, obřadní místnost, výstavní sál, kde se konají výstavy, koncerty, různé besedy. Ve strašidelném sklepení jsou k vidění místní strašidla, o kterých umí poutavě vyprávět paní průvodkyně nebo si o nich lze i něco přečíst.

www.trhovakamenice.cz/muzeum

 

 

Galerie Antonína Slavíčka - Kameničky 

Galerie Antonína Slavíčka - Kameničky

 www.obec-kamenicky.cz/clanek.php?cid=galerie-antonina-slavicka

 

 

Pietní území Ležáky

Pietní místo Ležáky

Pietní území Ležáky - národní kulturní památka - pietně upravené místo slouží jako památník odboje proti nacismu. Tato kamenická osada sloužila za 2. světové války jako úkryt parašutistické skupiny Silver A s radiostanicí Libuše vyslané z Londýna. Po atentátu na říšského protektora byla osda 24. 6. 1942 vypálena, obyvatelé zabiti nebo odvlečeni do Německa.
www.lezaky-memorial.cz, tel. (+420) 469 344 179

 

 

Švýcárna Slatiňany- interaktivní muzeum starokladrubského koně
Švýcárna Slatiňany V muzeu se může návštěvník seznámit se životem starokladrubských koní, vyzkoušet si jízdu na kočáře a řízení koňského spřežení, v promítacím sále shlédnout odborné i tematické filmy o koních nebo si prohlédnout box pro koně.
www.slatinany-svycarna.cz
 
   

Muzeum Loutkářských kultur - Chrudim

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

V renesančním Mydlářovském domě se nachází unikátní muzeum spravující sbírku loutek z celého světa. Najdeme zde tematicky zaměřené expozice mapující historii i současnost českého loutkářského divadla.


www.puppets.cz
, tel. (+420) 469 620 310

 

 

Regionální muzeum - Chrudim

Regionální muzeum Chrudim

Najdeme zde bohaté sbírky uměleckého řemesla a vlastivědné sbírky z chrudimského regionu. Ve stálých expozicích je možno zhlédnout ojedinělý soubor 39 kusů plakátů A. Muchy, představuje nástin regionální historie a uměleckoprůmyslové sbírky.


www.muzeumcr.cz
, tel. (+420) 469 620 330

 

 

Po stopách keltů - Nasavrky

Expozice Keltů

Expozice nacházející se v renesančním zámku se tematicky zaměřuje na nedaleké oppidum v Hradišti a na keltské osídlení zdejšího regionu.www.boii.cz, tel. (+420) 469 677 566

 

 

Muzeum barokních soch - Chrudim

Muzeum barokních Chrudim soch

Muzeum barokních soch v bývalém kapucínském kostele svatého Josefa nabízí unikátní tři desítky dřevěných a kamenných soch, které pocházejí ze 17. a první poloviny 18. století. Expozici doplňuje "Kamenný příběh", krátký film o historii města, baroku a chrudimských sochařích.

www.mubaso.cz
, tel. (+420) 469 311 601

 

 

Městské muzeum Chrast

Zámek a muzeum Chrast

Muzeum se nachází v barokním zámku - bývalé biskupské rezidenci královéhradecké diecéze. Zvláštností zámecké expozice je faksimile latinsko - řeckého Kodexu Giga "Obrovská kniha", největšího biblického rukopisu na světě.


www.mestochrast.cz, tel. (+420) 469 667 194

 

 

Hippologické muzeum Slatiňany

Zámek a hipologické muzeum Slatiňany

Unikátní muzeum mapující vývoj koně i představující umělecké předměty s koňskou tematikou najdete v překrásných interiérech renesančního slatiňanského zámku. Svým rozsahem a komplexností sbírek je ve svém zaměření nejrozsáhlejší v Evropě.

www.hippologickemuzeumslatinany.cz, tel. (+420) 469 681 112

 

 

Galerie Cyrany Heřmanův Městec

Synagoga a židovská škola Heřmanův Městec

 

Expozice umístěná v prostorách bývalé židovské školy u židovské synagogy představuje východočeské malíře a sochaře 20. století: Františka Kupku, Bohumila Kubištu, Jindřicha Štýrského, Josefa Šímu, Jana Zrzavého či Jana Kotíka a další.


www.hermanuv-mestec.cz, tel. (+420) 469 660 340

 

 

Kabinet Ex Libris Chrudim

 

Kabinet EX-LIBRIS představuje největší specializovanou sbírku v České republice. Základem sbírky jsou soubory knižních značek, tj. drobná grafika provedená na papíře a označená v obraze typografickým znakem ex libris. Jedinečná kolekce, která vyčerpávajícím způsobem vytváří obraz vývoje soudobého ex libris.
tel., fax (+420) 469 620 688

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz