Program Betlém a Veselý Kopec 2019

 
 
 
BETLÉM HLINSKO
 
Leden až prosinec *ŽIVÁ HISTORIE
Speciální programy pro školy i veřejnost, podrobná nabídka na samostatném letáku a na www.vesely-kopec.eu. Účast na těchto programech je nutné objednat předem.

22. až 28. dubna* VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Prodej velikonočních dárečků. Ukázky výroby velikonočních předmětů.


9. května až 9. června* VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO

Výstava v domku č. p. 178.
 

29. června až 15. září* BETLÉM - 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
Výstava v Pickově statku č. p. 178.
 
28. září až 10. listopadu* VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan, domek č. p. 178.

 
11. prosince až 5. ledna* BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R. Frinty.


NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Otevřeno celoročně
Leden až březen - út - pá od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, v neděli od 13 do 16 hodin, v pondělí zavřeno.
Duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec - út - ne od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin.
Červenec a srpen- út - ne od 9 - 12, 12,30 - 17 hodin.

Vstupné:
1. okruh - řemeslnická obydlí: 60 Kč a 40 Kč, rodinné 160 Kč,
2. okruh - Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, UNESCO:
30 Kč, rodinné 90 Kč.
Speciální programy pro školy 40 Kč.
 
Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky pro organizované skupiny žáků základních a studentů středních škol. Podrobnosti na níže uvedených webových stránkách a telefonech.
 
 
 

 
VESELÝ KOPEC

2. února * MASOPUST
Tradiční masopustní obchůzka, která je zapsána do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). V podání vesnické skupiny z Vortové, od 10 do 16 hodin.

19. až 22. dubna* VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI
Zahájení návštěvnické sezóny. Ukázka obyčejů, malování kraslic, tradičního pečiva a předmětů provázejících velikonoční svátky v minulosti. Doprovodný program, od 10 do 15 h.
 
11. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA 
Ukázky výroby, prodej, kulturní program, od 9 do 16 hodin.
 
červen až září* VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.
Podrobnosti průběžně na www.vesely-kopec.eu

8. června* DEVATERO ŘEMESEL
Program věnovaný tradičnímu zpracování dřeva a kovu,
ukázky technik a výroby, prodej výrobků, doprovodný program,od 9 do 16 hodin.

20. a 21. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin.
 
17. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 10 do 17 hodin.

7. září * POSVÍCENÍ
Tradiční pečivo, ochutnávky, kulturní program, od 10 do 16 hodin.

5. října* BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin.
 
8. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin.
 
 
Sezonní výstavy

19. dubna až 31. října* JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí SLS Vysočina a počátky vzniku muzea. Připomenutí osobnosti zakladatele pana Luďka Štěpána.
 
30. listopadu až 8. prosince *VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.
Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
 
 
NÁVŠTĚVNÍ DOBA

  Otevřeno od 19. dubna 2019
Duben - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 h. Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.
Květen a červen - denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin.
Červenec a srpen - denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin.
Září a říjen - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin.
 
Vstupné: 90 Kč, 60 Kč, rodinné 240 Kč; při kulturních akcích 100 Kč, 70 Kč,
rodinné 270 Kč. 
 
 
 
Zvýhodněné vstupné pro návštěvu Veselého Kopce a Betléma Hlinsko v jeden den:
Od 23. 4. do 31. 10. 2019 platí pro zájemce o návštěvu Veselého Kopce a památkové rezervace Betlém Hlinsko v jeden den zvýhodněné vstupné: 140 Kč a 100 Kč, rodinné 380 Kč. Neplatí při akcích!

 

 
Svobodné Hamry
O aktuální otevírací době se dozvíte na www.vesely-kopec.eu.
 

Bližší informace: Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko,
tel. a fax 469 326 415, E-mail: vysocina@npu.cz.
Informace na www.vesely-kopec.eu, www.betlem-hlinsko.cz, www.facebook.com/veselykopechlinsko

 
 

 

Web spravuje DUOWEB.cz