Program Betlém a Veselý Kopec 2016

 
 
 
BETLÉM HLINSKO
 
Leden až prosinec *ŽIVÁ HISTORIE
Speciální programy pro školy i veřejnost, podrobná nabídka na samostatném letáku a na www.vesely-kopec.eu. Účast na těchto programech je nutné objednat předem.

19. března až 10. dubna * VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Prodej velikonočních dárečků. Ukázky výroby velikonočních předmětů.


28. dubna až 29. května* VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO

Výstava v domku č. p. 178.
 

5. července až 30. srpna *VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko, domek č. p. 178.  

17. září až 6. listopadu* STŘÍPKY Z HISTORIE
Výstava v Pickově domě č. p. 178 přibižující osudy obyvatel hlineckého Betléma.
  
13. prosince až 8. ledna* BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R. Frinty.


NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Otevřeno celoročně
Leden až březen - út - pá od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, v neděli od 13 do 16 hodin, v pondělí zavřeno.
Duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec - út - ne od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin.
Červenec a srpen- út - ne od 9 - 12, 12,30 - 17 hodin.

Vstupné:
1. okruh - řemeslnická obydlí: 45 Kč a 30 Kč, rodinné 120 Kč,
2. okruh - Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, UNESCO: 25 Kč, rodinné vstupné 75 Kč.
Speciální programy pro školy 35 Kč.
 
Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky pro organizované skupiny žáků základních a studentů středních škol. Podrobnosti na níže uvedených webových stránkách a telefonech.
 
 
 

 
VESELÝ KOPEC

30. ledna * MASOPUST
Tradiční masopustní obchůzka, která je zapsána do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).V podání vesnické skupiny ze Studnic, od 10 do 16 hodin.

23. dubna* SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZONY
Zahájení návštěvnické sezóny, slavnostní kulturní program, dílničky pro děti od 10 do 15 hodin.
 
14. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA 
Ukázky výroby, prodej, kulturní program, od 9 do 16 hodin.
 
Červen až září* VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.
Podrobnosti průběžně na www.vesely-kopec.eu

11. června* Z KOVU ZROZENÉ
Program věnovaný řemeslníkům pracujícím se železem, kovem a plechem, od 9 do 16 hodin.

16. a 17. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin.
 
13. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 9 do 17 hodin.

3 září * POSVÍCENÍ
Tradiční pečivo, ochutnávky, kulturní program, od 10 do 15 hodin.

1. října* BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin.
 
11. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin.
 
 
Sezonní výstavy

23. dubna až 30. října* JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí SLS Vysočina.
 
3. až 11 prosince *VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.
Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
 
 
NÁVŠTĚVNÍ DOBA

  Otevřeno od 23. dubna 2016
Duben - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem,  od 9 do 16 h. (Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.)
Květen a červen - denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin).
Červenec a srpen - denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. (Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin).
Září a říjen - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 hodin.(Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.)
 
Vstupné: 90 Kč, 60 Kč, rodinné 240 Kč; při kulturních akcích 100 Kč, 70 Kč, rodinné 270 Kč. 
 
 
 

Zvýhodněné vstupné pro návštěvu Veselého Kopce a Betléma Hlinsko v jeden den:
Od 26. 4. 2016 do 30. 10. 2016 platí pro zájemce o návštěvu Veselého Kopce a památkové rezervace Betlém Hlinsko v jeden den zvýhodněné vstupné: 120 Kč a 80 Kč, rodinné 320 Kč. Neplatí při akcích!
 
 
Svobodné Hamry
O aktuální otevírací době se dozvíte na www.vesely-kopec.eu.
 

Bližší informace: Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko,
tel. a fax 469 326 415, E-mail: slsvysocina@pardubice.npu.cz.
Informace na www.vesely-kopec.eu.

www.npu.cz, www.hlinsko.cz, www.lidovakultura.cz, www.vychodnicechy.cz
 
 

 

Web spravuje DUOWEB.cz