Program Betlém a Veselý Kopec 2017

 
 
 
BETLÉM HLINSKO
 
Leden až prosinec *ŽIVÁ HISTORIE
Speciální programy pro školy i veřejnost, podrobná nabídka na samostatném letáku a na www.vesely-kopec.eu. Účast na těchto programech je nutné objednat předem.

4. až 30. dubna * VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Prodej velikonočních dárečků. Ukázky výroby velikonočních předmětů.


10. května až 10. června* VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO

Výstava v domku č. p. 178.
 

24. června až 27. srpna *VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava fotografií členů Fotoklubu Městského kulturního klubu Hlinečan Hlinsko, domek č. p. 178.  

16. září až 5. listopadu* STŘÍPKY Z HISTORIE
Výstava v Pickově domě č. p. 178 přibižující osudy obyvatel hlineckého Betléma.
  
13. prosince až 7. ledna* BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava ve všech roubených objektech, lidové betlémy, unikátní mechanický betlém R. Frinty.


NÁVŠTĚVNÍ DOBA

Otevřeno celoročně
Leden až březen - út - pá od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin, v neděli od 13 do 16 hodin, v pondělí zavřeno.
Duben, květen, červen, září, říjen, listopad, prosinec - út - ne od 8,30 - 12, 12,30 - 16 hodin.
Červenec a srpen- út - ne od 9 - 12, 12,30 - 17 hodin.

Vstupné:
1. okruh - řemeslnická obydlí: 60 Kč a 40 Kč, rodinné 160 Kč,
2. okruh - Expozice masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, UNESCO: 30 Kč,
rodinné vstupné 90 Kč.
Speciální programy pro školy 60 Kč.
 
Památková rezervace Betlém nabízí speciální prohlídky pro organizované skupiny žáků základních a studentů středních škol. Podrobnosti na níže uvedených webových stránkách a telefonech.
 
 
 

 
VESELÝ KOPEC

4. února * MASOPUST
Tradiční masopustní obchůzka, která je zapsána do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO).V podání vesnické skupiny z Vortové, od 10 do 16 hodin.

14. až 17. dubna* VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků, od 10 do 15 hodin.
 
13. května * HRNČÍŘSKÁ SOBOTA 
Ukázky výroby, prodej, kulturní program, od 9 do 16 hodin.
 
Červen až září* VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
Od června do září si rodiny s dětmi mohou zahrát zajímavou hru v rámci jednotlivých expozic. O vybraných sobotách a nedělích ukázky řemesel a zvláštní doprovodné programy.
Podrobnosti průběžně na www.vesely-kopec.eu

3. června* DEVATERO ŘEMESEL
Program věnovaný tr
adičním stavebním řemeslům, ukázky technik, doprovodný program,
od 9 do 16 hodin.

15. a 16. července* VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, kulturní program, od 9 do 17 hodin.
 
12. srpna* VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Program věnovaný tradičnímu hospodaření, ukázky zpracování plodin, od 9 do 17 hodin.

2. září * POSVÍCENÍ
Tradiční pečivo, ochutnávky, kulturní program, od 10 do 15 hodin.

7. října* BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor, od 10 do 15 hodin.
 
10. prosince * PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej výrobků lidových výrobců, od 9 do 15 hodin.
 
 
Sezonní výstavy

14. dubna až 31. října* JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí SLS Vysočina.
 
14. dubna až 30. června* MOZAIKA TRADIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Výstava na půdě statku z Mokré Lhoty věnovaná živým projevům lidové architektury.
 
2. až 10. prosince *VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující lidové zvyky, dárky, ozdoby, pečivo, kulturní program.
Otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
 
 
NÁVŠTĚVNÍ DOBA

  Otevřeno od 14. dubna 2017
Duben - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem,  od 9 do 16 h. (Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.)
Květen a červen - denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin (Poslední prohlídka s průvodcem v 16 hodin).
Červenec a srpen - denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. (Poslední prohlídka s průvodcem v 17 hodin).
Září a říjen - denně mimo pondělí, pokud není státním svátkem, od 9 do 16 hodin.(Poslední prohlídka s průvodcem v 15 hodin.)
 
Vstupné: 90 Kč, 60 Kč, rodinné 240 Kč; při kulturních akcích 100 Kč, 70 Kč, rodinné 270 Kč. 
 
 
 
Zvýhodněné vstupné pro návštěvu Veselého Kopce a Betléma Hlinsko v jeden den:
Od 18. 4. do 30. 10. 2017 platí pro zájemce o návštěvu Veselého Kopce a památkové rezervace Betlém Hlinsko v jeden den zvýhodněné vstupné: 140 Kč a 100 Kč, rodinné 380 Kč. Neplatí při akcích!
 
 
Svobodné Hamry
O aktuální otevírací době se dozvíte na www.vesely-kopec.eu.
 

Bližší informace: Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko,
tel. a fax 469 326 415, E-mail: vysocina@npu.cz.
Informace na www.vesely-kopec.eu, www.betlem-hlinsko.cz, www.facebook.com/veselykopechlinsko

 
 

 

Web spravuje DUOWEB.cz