Kolo, brusle

 

Území je protkáno řadou cyklotras, které mají nejenom význam regionální, ale i nadnárodní. Tou první významnou je nadnárodní trasa č. 1, tzv. Pražská trasa vedoucí z Vídně do Prahy. Druhou významnou je Česko-moravská trasa č. 16. Pokud se vydáte na některou z regionálních tras, tak ani v tomto případě nebudete litovat. Trasy jsou různě náročné. Vedou malebnými místy, kde se nachází kulturní památky, stavby lidové architektury, přírodní památky a další zajímavosti.
V následujícím textu nabízíme některé ze zajímavých tras.Mapa cyklistických tras procházejících Hlineckem

cyklo mapa


4120 Včelákov - Hlinsko - Čachnov


Betlém Hlinsko  Hamerská přehrada  Masopust Vortová 2013

Včelákov
V obci je vystavěna socha sv. Jana Nepomuckého a pomník ležáckých dětí (před ZŠ).

Hlinsko
Za shlédnutí stojí především jedna z částí Muzea v příroděVysočina - Betlém. Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných řemeslníků v roubených domcích z poloviny 18. století.
Možnost zakoupení suvenýrů, bylinek, upomínkových předmětů. Příjemné posezení nabízí  kavárna Mandala nebo hospoda U sv. Huberta.
Dále možnost návštěvy Městského muzea a galerie - stálá expozice: nejstarší historie, zaniklá a živá řemesla, rodina Adámkova;  sezonní výstavy. V letních měsících tradiční výstava s názvem "Vývarné Hlinecko" a též tradiční Adámkovy folklórní slavnosti konané vždy poslední víkend v srpnu na Betlémě. Široká nabídka stravování a ubytování.

Studnice
Studnice jsou jednou z nejstarších obcí Českomoravské vrchoviny. Obec nabízí krásný výhled do údolí Chrudimky s přehradní nádrží Hamry (zásobárna pitné vody pro Hlinsko). Studnické masopustní masky jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Vortová
Návštevníci zde mohou obdivovat dosud zachovalé rašelinné louky a na nich původní faunu a flóru. Z okolní přírody zde mohou využít především rybník Zlámanec a Utopenec ke koupání. Vortovnské masopustní masky jsou zapsány na seznamu UNESCO.

Kameničky
Galerie Antonína Slavíčka představuje život a dílo tohoto známého malíře, který zde působil a proslavil tuto obec. Okolí obce lemuje malebná krajina. Je zde možné ubytování přímo ve středu obce v penzionu. Nedaleko obce se nachází rybník Krejcar a přírodní rezervace Volákův kopec. Kameničky se pyšní titulem Vesnice roku ČR 2001.

Chlumětín
Obcí probíhá naučná stezka Pramene Chrudimky. Je zde vystavěn pomník obětem války.

Svratouch
Nabízí ubytování v chatové osadě, penzionu i v soukromí. K osvěžení posloží rybník Chochol a letní kulturní areál.
V letní sezoně je zde možnost shlédnout různé výstavy obrazů.

Karlštejn
Lovecký zámeček zbudovaný hrabětem Kinským v 70. letech 18. století, který je dnes využíván k rekreačním účelům. Je součástí obce Svratouch. Osadou Karlštejn prochází hřbet Žďárských vrchů a zároveň zde probíhá evropská rozvodnice, dělící úmoří Černého a Severního moře.


4122 Krucemburk - Oldřetice


Kladno
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1392, kdy byla součástí rychmburského panství. Vznikla jako typická údolní lánová ves s chalupnickými usedlostmi po obou stranách Dolského potoka v nadmořské výšce 601 m.

Vojtěchov
První písemná zmínka o vsi Vojtěchov pochází z roku 1392, kdy patřila k rychmburskému panství. Vznikala v rámci pozdně středověké kolonizace pravděpodobně již ve 13. století, roku 1485 náležela k ranské rychtě. Údolní lánovou ves, situovanou po obou svazích údolí Ranského potoka v nadmořské výšce 528 m, tvořily především větší roubené či zděné uzavřené statky doplňované chalupnickou zástavbou.


4180 Herálec - Rychnov


Herálec
Obec nabízí návštěvníkům ubytování v penzionu s restaurací a saunou. Ke koupání poslouží rybník Kuchyně.

Svratouch - již zmíněn

Svratka
Město nabízí možnost stravování i ubytování (převážně soukromé). V blízkosti města se nachází golfové hřiště. V letních měsících zde probíhají výstavy obrazů místních rodáků i méně známých umělců. Nalezneme zde i část s původní lidovou zástavbou s názvem "Račana". Městem prochází mnoho turistických tras a cykloturistických tras. Každoročně se zde pořádá tradiční pochod "Svratecká pětadvacítka".


4183 Všeradov - Vortová


Trhová Kamenice
V blízkosti náměstí objevíte řadu zděných i roubených domků. Naleznete zde mnoho přírodních památek jako jsou Mlýnský rybník, Rohlík, Zadní rybník, Buchtovka a Upolíny u Kamenice. V budově bývalé fary je muzeum se stálou expozicí. Směrem na Hlubokou je rozhledna nabízející pohledy do širokého okolí obce.

Rváčov
V obci se nachází kostelík Sv. Mikuláše postavený před rokem 1350 a též Nový rybník s "Čertovým kamenem", ke kterému se váže pověst se stavbou právě tohoto kostela. Naleznete zde i kamenný náhrobek posledního Rváčovské rychtáře z roku 1846.


4187 Dřevíkov - Možděnice - Křemenice


Dřevíkov
Zde vás uvítá náves s původní zástavbou a bývalou židovskou uličkou. Za obcí objevíte židovský hřbitov s náhrobními kameny od poloviny 18. století.

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb volně rozptýlených po okolí. Každoročně se zde konají tradiční oslavy, trhy a masopust. Téměř po celý rok probíhají různé výstavy přibližující život našich předků.

Možděnice
V obci se nacházely dílny venkovských řemeslníků - kovárna, kolářská, bednářská a truhlářská dílna. Část z nich je přesunuta na Veselý Kopec. Za pohled též stojí roubená škola z roku 1814.  

Služby pro cyklisty
Kola Vašek a Severýn, Dvořákovo nábřeží 222, Hlinsko, tel. 469 311 458
J+P Sport - Husova 32,  Hlinsko, tel. 777 154 521
Kola Semi Ondřej Semerád - Taussigova 1218, Hlinsko, tel. 777 294 535

BIKE SPORT, V Tejnecku 543, Chrudim, tel. 469 621 252,
www.bikesportchrudim.cz
Jízdní kola, Štěpánkova 107, Chrudim, tel. 469 620 706
VELOSERVIS, Havlíčkova 147, Chrudim, tel. 469 637 141

Web spravuje DUOWEB.cz