Naučné oddychové trasy města Hlinska


Trasy navazují na stávající cyklotrasy a vedou z části nejen Hlinskem, ale také do přírody v blízkosti Hlinska. Každá z tras má různé tématické zaměření - historické osobnosti, živočichové, rostliny, historie Hlinska atd. Součástí tras je vybavení materiálně technickou základnou, kterou tvoří např. informační panely nebo lavičky. 

 

První naučná oddychová trasa vás provede PO STOPÁCH HISTORIE MĚSTA
- je označená
zelenou barvou.

Další je tematicky zaměřená na téma
ZA POZNÁNÍM KRAJINY A PŘÍRODY
a její součástí je
modrá, červená a žlutá trasa.

Letáky i s mapkami tras jsou zdarma k dostání v Turistickém informačním centru na Betlémě. 
Zobrazit místo Oddychové trasy na Hlinecku na větší mapě


Projekt byl realizován v roce 2007 za finanční podpory Pardubického kraje.


Web spravuje DUOWEB.cz