Po červené trase
ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE:
  • Tylovo náměstí - Na Tylově náměstí naleznete odpočinek v místním parčíku, kde je možné občerstvit se výbornými langoši, pizzou či gyrosem a potom se můžete vydat na nákupy do obchodů v okolí.

  • Řeka Chrudimka - Pramení u obce Svratouch ve Žďárských vrších, nedaleko od města Hlinska.

  • Sportovní areál Olšinky - Sportovní areál Olšinky nabízí ideální prostředí pro nejednu sportovní aktivitu. Přes zimu je zde v provozu zimní stadion, v letních měsících pak fotbalové hřiště, tenisové kurty, krytá in-line dráha a mnoho dalšího.

  • Pivovar Rychtář - Pivovar Rychtář byl v Hlinsku založen roku 1913. Krom výroby piva Rychtář nabízí pivovar i prohlídku celé budovy s výkladem zkušených vařičů piva v rámci dne otevřených dveří. Přilehlý areál je v létě užíván k pořádání festivalu Léto s rychtářem, který je hojně navštěvován nejen zdejšími obyvateli.

  • Lyžařský areál Rataje - Lyžařský areál Rataje je nejen v zimních měsících velmi vyhledávaným místem pro vyžití sportovní, ale i kulturní. V létě se zde koná například akce s názvem -Bike de Luxe-.

  • Ratajské rybníky - Ratajské rybníky, ležící nedaleko města Hlinska, jsou chráněnou přírodní památkou. Konkrétně jde o tři rybníky s přilehlými mokřady a rašelinnými loukami. Jedná se o velmi cenný biotop.
    01č

Ratajské rybníky
    Ratajské rybníky jsou přírodní památkou vyhlášenou v roce 1990 na ploše 11,41 ha. Tvoří je soustava tří rybníků s mokřady a slatinnými loukami. Rybníky napájí Blatenský potok (pravostranný přítok Chrudimky) v široce rozevřeném údolí.

    Kolem rybníků a Blatenského potoka jsou rozšířeny břehové porosty, v území jsou i zrašelinělé až slatinné louky přecházející v mokřadní ostřicová společenstva. Na loukách jsou místy dřevinné nálety.

Ratajské rybníky jsou zajímavé jak svým rostlinstvem, tak živočichy, kteří zde žijí. Jsou zde bohaté populace hmyzu, jejichž život je spjat s vodou jako např. vážky, komáři, pakomáři, ovádi, muchničky, chrostíci aj. Na zdejší lokalitě bylo kromě jiného zjištěno na 390 druhů motýlů!

    Jsou zde také bohaté populace obojživelníků. Ti přicházejí na svět ve vodě, ale většinu dospělého života tráví na souši. Rozmnožuje se zde čolek horský a čolek obecný. Čolkové patří k nejvíce ohroženým živočichům u nás. Dříve je bylo možné zastihnout skoro v každé tůňce, dnes e musíte pracně hledat. Může za to především znečištění povrchových vod, na které jsou velmi citliví. U nás celkem 6 druhů čolků a nejlépe se rozpoznávají v době páření, kdy samci mají nápadné zbarvení a ozdobné lemy na hřbetě a ocase.

    Žabí říši zastupuje skokan hnědý a zelený, ropucha obecná a rosnička zelená. Na jaře se v tůňkách objeví rosolovité chomáče drobných kuliček, jsou to žabí vajíčka. Kro-vité chomáče drobných kuliček, jsou to žabí vajíčka. Kromě mloka skvrnitého všichni naši obojživelníci kladou mě mloka skvrnitého všichni naši obojživelníci kladou vajíčka do vody, kde je samec oplodní a dále se vyvíjejí vajíčka do vody, kde je samec oplodní a dále se vyvíjejí samostatně, mimo tělo samice. Na budoucím potomstvu vznikají velké ztráty, proto počet vajíček v jedné snůšce může být až několik tisíc. Víte, že způsob kladení vajíček se u jednotlivých druhů žab natolik liší, že je podle něj možné určit, čí snůška je

    Na okolních loukách hnízdí řada druhů ptáků. Z jara je možné slyšet zvuk připomínající tlumené bekání beránka, které se ozývá v pravidelných intervalech. Na obloze pak můžete objevit jeho původce - bekasinu otavní. Samec létá při toku velmi rychle ve vlnovkách a onen podivný zvuk vzniká při klesání ptáka vibrováním krajních ocasních per.

Hnízdí zde také bramborníček hnědý, linduška luční,Hnízdí zde také bramborníček hnědý, linduška luční, cvrčilka říční, na rybnících kachna divoká, polák chocholačka, lyska černá a další druhy ptáků.

Na místech s vysokou hladinou spodní vody či na dlouho zaplavovaných územích přežívají rostliny, které snesou nedostatek kyslíku v půdě a ledový příkrov. Takových druhů není mnoho. Mokřadní společenstva si však malou rozmanitost nahrazují bujností porostů - rákosu obecného, ostřic, skřípin, sítin, máty vodní či blatouchu bahenního.

Najdeme tu mnoho druhů rostlin, z nichž některé jsou vzácné a jiné mají pozoruhodné jméno: všivec bahenní, hadí mord nízký či škarda měkká čertkusolistá.

    Dále zde roste bohatá populace kruštíku bahenního Epipactis palustris), dále hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), zábělník bahenní (Comarum palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicu palustris), v. ladní (Pedicularis sylvatica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), škarda měkká (Crepis mollis rosmarinifolia), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. Davallova (C. davalliana), o. příbuzná (C. appropinquata), o. přioblá (C. diandra), o. blešní (C. pulicaris) aj.


 


Web spravuje DUOWEB.cz