Trasy v okolí

Po stopách Keltů
Lesní stezka Podhůra
Geologická stezka MAGMA
Toulovcovy Maštale
Turistická trasa MĚSTO CHRUDIM
Naučná stezka ke Kočičímu hrádku
Planetární stezka Proseč


Po stopách Keltů
Co Čech, to Kelt - okřídlené a nadnesené, přesto výstižné. Výprava za prokazatelně prvními trvale usídlenými obyvateli Železných hor dá nahlédnout do tajů a mystiky keltské kultury. Na ostrohu nad řekou Chrudimkou nedaleko Nasavrk najdeme pozůstatky zatím jediného keltského hradiště - oppida ve východních Čechách.

Expozice Po stopách Keltů
Nasavrky, Zámek. Expozice se tématicky zaměřuje na nedaleké oppidum v Hradišti u Nasavrk a na keltské osídlení zdejšího regionu. Seznámí však i se způsobem života Keltů všeobecně. Poznáte jejich řemesla, zemědělství, náboženství, pohřbívání, jak se Keltové oblékali, co jedli, pili. Zajímavostí pro návštěvníky je model oppida v Hradišti, který přibližuje, jak oppidum vypadalo v době keltského osídlení. Model má velikost 3 x 4 metry a díky tomu patří k jednomu z největších v Evropě. Součástí expozice je i interaktivní místnost. Zde si můžete zkusit postavit dřevěnou skládačku polozemnice nebo složit kamenný kruh - kultovní místo Keltů.

Keltská stezka Železnými horami
- stezka je vytvořena tak, že provádí návštěvníky místem původního keltského osídlení, které vrcholí na oppidu v Hradišti u Nasavrk. Vede navíc překrásnou přírodou Chráněné krajinné oblasti Železné hory. V místě rozhledna Boika - 528 m.n.m., která nabízí panoramatický pohled na Krkonoše, Orlické hory, masiv Králického Sněžníku, Jeseníky, ale také Chrudim či Pardubice s Kunětickou horou. Tato dřevěná rozhledna je vysoká 14,5 m.

Na devítikilometrové trase s dvanácti informačními tabulemi budete seznámeni s obdobím, kdy tuto oblast obývali oblast Keltové. Trasa začíná u nasavrckého zámku, vede přírodními rezervacemi Krkanka a Peklo, až do lokality hradišťského oppida.

Oppidum
je situováno na ostrožně nad řekou Chrudimkou, dnes nad Křižanovickou přehradou. Samotné jádro má rozlohu kolem 20 hektarů. Je jediným doloženým keltským oppidem ve východních Čechách. Tvořilo nejspíš spojnici mezi povltavskými oppidy v jižních a středních Čechách a mezi jejich protějšky na Moravě. Oppidum bylo z větší části přirozeně chráněné strmými svahy a řekou Chrudimkou. Nejvíce zranitelná místa byla chráněna dvojitým a někde i trojitým valem. Tyto valy jsou dobře patrné dodnes.


tel. 469 677 566
www.boii.cz


Lesní stezka Podhůra
Tato tříkilometrová stezka se nachází v blízkosti Chrudimi. Najdete zde 6 zastavení popisující život v lese, ale i tělocvičnu pro děti a dospělé.
Chrudimský návštěvník
Rekreační lesy Podhůra


Geologická cyklistická stezka MAGMA
Název naučné stezky je odvozen od pojmenování "MAlebný Geologický MAglazj". Stezka je vedena po pevných komunikacích, většinou již cyklisticky značených a propojuje Hlinsko v Čechách s Chrudimí. Stezka je dlouhá 56 kilometrů.

Chrudimský návštěvník


Toulovcovy Maštale
Oblast Toulovcovy Maštale nabízí nádhernou přírodu, jejíž součástí jsou skalní útvary, jeskyně, převisy, kaňon zaříznutý v opukách a měkkých pískovcích a další přírodní zajímavosti. Navštívit můžete přírodní památku Pivnickou rokli a Střítežskou rokli, Městské Maštale, Údolí Krounky a Novohradky, Budislavské skály. Příjemným zakončením návštěvy této oblasti by mohl být výstup na některou ze třech rozhleden - Borůvku, Terezku nebo Toulovcovu rozhlednu.
www.mastale.cz


Vlastivědná stezka Krajem Železných hor
Trasa vedená ze Seče do Ronova nad Doubravou měří 22 kilometrů. Místa jako jsou Běstvina, Kaňkovy hory, Lichnice, Třemošnice či Chittussiho údolí spojuje jak nabídka rozmanité geologické stavby, tak provázanost s tvorbou českých krajinářů.
www.zeleznehory-hm.cz


Modrá osa - Chrudim
Naučná stezka popisuje na devíti panelech faunu a flóru v Chrudimi. Sleduje proti proudu regenerovaný původně středověký náhon.
Chrudimský návštěvník


Naučná stezka ke Kočičímu hrádku


Trasa začíná i končí v zámeckém parku ve Slatiňanech. Hlavním cílem cesty je však Královská hůra s miniaturou romantického hradu, který nechala zbudovat v letech 1889 - 1901 kněžna Vilemína Auerspergová.
www.zeleznehory.net

Planetární stezka Proseč

Délka trasy, která je vhodná jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty, je dlouhá 6 km. Na trase se seznámíte se zajímavými informacemi o sluneční soustavě.
www.planetarnistezka.cz
 
Web spravuje DUOWEB.cz