Turistické trasy na Hlinecku


Jednotlivé trasy jsou v mapě vyznačený čísly, která najdete u popisu před názvem trasy.
Po rozkliknutí názvu se otevře okno s podrobným popisem trasy.

STÁHNĚTE SI MAPU s vyznačením tras:
Mapa Hlinecko

Mapu včetně popisu jednotlivých tras vydal Mikroregion Hlinecko v roce 2004.1. Za romantikou na hrad Oheb


Bojanov - Hořelec - Oheb (6 km) - Ústupky (8 km) - Mladiny (12 km) - Paseky (15 km) - Vršov - Horní Bezděkov (19 km) - Bojanov (20 km)

Turistický okruh vychází z Bojanova. Směřujeme do Hořelce, přes rulový útvar Markovy skály dojdeme až ke zřícenině hradu Oheb. Dále pokračujeme do obce Ústupky. Odtud půjdeme k rozcestí Mladiny. Lesní cestou dojdeme do Horního Bradla a odtud nás polní a lesní cesta dovede do Horního Bezděkova. Po silnici se dostáváme zpět do Bojanova. Zajímavostí je vodní nádrž Seč II a Oheb.2. Vlastivědná stezka krajem Chrudimky

 

Čachnov - Filipovský pramen Chrudimky (5,5 km) - Paseky - Filipov - Kameničky (9,5 km) - Lány (12 km) - Hamry (14,5 km) - Hlinsko (17,5 km) - Vítanov (20,5 km) - Stan - Králova Pila (23 km) - Veselý Kopec (25 km) - Dřevíkov - Svobodné Hamry (27 km) - Velká Kamenice (28 km) - Trhová Kamenice (29,5 km) - Zubří (31 km) - Polom (33 km) - Horní Bradlo (37 km) - Paseky (38,5 km) - Mladiny (41,5 km) - Ústupky (45,5 km) - Oheb (47,5 km) - Bojanov (53,5 km) - Mezisvětí (57 km)

Tato trasa vede podél Vlastivědné stezky Krajem Chrudimky. Vycházíme z Čachnova po zelené až do Horního Bradla. Zde pokračuje Vlastivědná stezka Krajem Chrudimky až do Chrudimi. Naše trasa se zde ale odpojuje a vede směrem na Paseky, Mladiny, Ústupky, Oheb, Bojanov a Mezisvětí. Zajímavostí je Soubor lidových staveb Vysočina a zřícenina hradu Oheb.


3. Šumícími hvozdy k prameni Chrudimky


Čachnov - Filipovský pramen Chrudimky (5,5 km) - Paseky - Filipov - Kameničky (9,5 km) - Chlumětín (12 km) - Svratka (15 km) - Svratouch (16 km) - Čachnov (19,5 km)

Trasu začínáme v Čachnově. Putujeme až k Filipovskému prameni a po té přes Filipov do Kameniček. Dále stoupáme do Chlumětína. Odtud jdeme do Svratky a do Svratouchu. Lesem dojdeme do Čachnova. Zajímavostí je kostel Nejsvětější trojice s výstavní síní A. Slavíčka, budova meteorologické stanice. Přírodní zajímavostí je Volákův kopec.


4. Ke Klokočské lípě


Horní Bradlo - Lipka (1 km) - Modletín (3 km) - Klokočov (6 km) - Na Pilce (8 km) - Mladiny - Paseky (11 km) - Horní Bradlo (13 km)

Na tuto trasu vycházíme z Horního Bradla. Dojdeme do obce Lipka a pokračujeme do Modletína. Odtud stoupáme do Klokočova, až přijdeme do obce Mladiny. Z Mladin se opět vracíme do Horního Bradla. Zajímavostí na trase je zámek v Lipce a Královská lípa v Klokočově.


5. K televiznímu vysílači Krásné


Horní Bradlo - Krásné (3 km) - Vršov (5 km) - Paseky (5,5 km) - Horní Bradlo (7 km)

Na tuto turistickou trasu vycházíme z Horního Bradla. Pokračujeme do obce Krásné, Vršov, Paseky. Po té se opět dostáváme do obce Horní Bradlo. Zajímavostí na trase je vysílač Krásné.


6. Přes Žákovu horu na Devět skal


Herálec - Kocanda - Žákova hora (4 km) - Devět skal (8,5 km) - Herálec (12,5 km)

Na této trase vycházíme z Herálce a dále procházíme obcí Kocanda. Na cestě se dostáváme až k vrcholu Žákova hora a Devět skal, odkud se opět vracíme do Herálce. Na trase si můžeme prohlédnout kostel sv. Kateřiny.


7. Krajem žulových lomů


Hlinsko - Vítanov (3 km) - Králova Pila (5,5 km) - Veselý Kopec (7 km) - Dřevíkov (8 km) - Svobodné Hamry (9 km) - Velká Kamenice (10 km) - Petrkov (12 km) - Srní (14 km) - Hlinsko (18 km)

Z Hlinska vycházíme po této trase směrem na Vítanov. Přes Stan přijdeme až na Královu Pilu. Po louce přijdeme na Veselý Kopec. Pokračujeme do Dřevíkova, Svobodných Hamrů až do Velké Kamenice. Odtud jdeme do Petrkova, Srní až přijdeme do Babákova. Z Babákova zamíříme zpět do Hlinska. Památkami na cestě jsou Muzeum v přírodě Vysočina, renesanční zámeček, železný hamr nebo roubená hospoda. Přímo v Hlinsku je památková rezervace Betlém.


8. Za inspirací malířů Vysočiny


Hlinsko - Rataje (2 km) - Dědová (6 km) - Kameničky (9 km) - Lány (11,5 km) - Hamry (14 km) - Hlinsko (17 km)


Turistická trasa začíná v Hlinsku, přes Rataje pokračuje do Dědové, Kameniček až se dostaneme do obce Hamry. Z Hamrů se vracíme zpět do Hlinska. K památkám na trase patří kostel Nejsvětější Trojice. Zajímavostí je výstavní síň Antonína Slavíčka.


9. K památníku v Ležákách


Hlinsko - Horní Babákov (3 km) - Dolní Babákov (7 km) - Včelákov (8 km) - Ležáky (10 km) - Miřetice (12 km) - Bošov (13 km) - Žumberk (16 km) -Zaječice (20 km)


Turistická trasa začíná v Hlinsku a pokračuje přes Horní a Dolní Babákov, Včelákov, Ležáky, Dachov do Miřetic. Pak jdeme přes obec Žumberk až do Zaječic. Vlakem se vracíme do Hlinska. Na cestě je z památek k vidění kostel sv. Máří Magdalény a pietní území Ležáky.


10. Cestou K. H. Borovského, k chaloupkám našich předků


Hlinsko - Studnice (3 km) - Chlum (7 km) - Jasné Pole (10 km) - Milesimov (12 km) - Veselý Kopec (13 km) - Králova Pila (15 km) - Stan (16 km) - Vítanov (17 km) - Betlém Hlinsko (20 km)

Trasa je vedena z Hlinska přes obce Studnice, Chlum, Jasné Pole, Milesimov. Dále projdeme Veselý Kopec, Královu Pilu, Stan, Vítanov a po té se opět dostáváme do Hlinska. K zajímavostem na trase patří pohled na Hamerskou přehradu, cesta K. H. Borovského a Muzeum v přírodě  Vysočina.


11. Loukami a hájky, za masopustními maškarami


Hlinsko - Hamry (3 km) - Lány (6 km) - Lhoty (8 km) - Vortová (9 km) - Zalíbené (11,5 km) - Studnice (14 km) - Hlinsko (17 km)

Výchozím bodem této turistické trasy je Hlinsko. Přes Poděbradovo náměstí směřujeme do Svatojánských Lázní, odkud se dostaneme až do Hamrů. Dále pokračujeme do osady Lány a osady Lhoty. Odtud je to kousek do obce Vortová. Další část vede přes les a louky do Zalíbeného. Po silnici ze Zalíbeného dojdeme až do Studnic. Ze Studnic se vracíme do Hlinska. Pokud tuto trasu půjdete v období konání masopustů, jistě nebudete litovat. Za shlédnutí ale bude také jistě stát např. pohled na Hamerskou přehradu.


12. Divokým údolím Krounky


Krouna - Otradov (3 km) - Miřetín (6,5 km) - Kutřín (9 km) - Šilinkův důl (12,5 km) - Rychmburk (13,5 km) - Předhradí, žst. (15,5 km)

Výlet začíná v obci Krouna. Směřuje přes Otradov, Miřetín, Kutřín, Rychmburk až do Předhradí. Na cestě si prohlédneme a navštívíme kostel sv. Bartoloměje, skalnaté údolí Kablaně a hrad Rychmburk.


13. Na nejvyšší hřeben Žďárských vrchů


Svratka - Čermačky (3 km) - Devět skal (7 km) - Lisovská skála (8 km) - Křovina - Malinská skála - Dráteničky rozc. (12,5 km) - Milovy (14,5 km) - Čtyři palice (18 km) - Karlštejn (22,5 km) - Svratka (25 km)

Náročný okruh začíná ve Svratce. Trasa vede přes přírodní atraktivity. Ze Svratky budete směřovat na rozcestí Na Čermačkách, po té dojdete k rozcestí U Žida. Odtud budeme stoupat na vrchol Devět skal. Dále pokračujeme k Lisovské skále, přes Křovinu, Malinskou skálu až se dostaneme na rozcestí pod Dráteničky. Trasa se dále ubírá směrem do Milov, Křižánek a ke Čtyřem palicím. Další zastávkou jsou Milovské perničky a posledním skalním útvarem je Zkamenělý zámek. V závěru trasy vystoupáme k loveckému zámečku Karlštejn, odtud se dostaneme do Svratky.


14. Za lesním tichem pod Vortovský vrch


Svratka - Chlumětín (3 km) - Kameničky (5,5 km) - Lány (8 km) - Lhoty (10 km) - Herálec (15,5 km) - Čermačky (18,5 km) - Svratka (21,5 km)

Trasu začínáme ve Svratce. Vystoupáme polní cestou k Filipovskému prameni. Po té sejdeme do Kameniček. Odtud pokračujeme do obce Lány, dále jdeme do Herálce až dojdeme na rozcestí Na Čermačkách a potom sejdeme do Svratky.


15. Zajdeme si na Perničky


Svratka - Karlštejn (2,5 km) - Zkamenělý zámek (4 km) - Milovské perničky (6 km) - Čtyři palice (7 km) - Křižánky (10 km) - Čermačky (14 km) - Svratka (17 km)

Trasa vychází ze Svratky. Vystoupáme k zámečku Karlštejn. Dále pokračujeme ke Knížecí studánce, Rybenským perničkům. Lesem sejdeme k Milovským perničkům a Čtyřem palicím. Dostaneme se na rozcestí Na Čermačkách, odkud se vracíme do Svratky. Na trase jsou zajímavé přírodní skalní útvary a lovecký zámeček Karlštejn.


16. Rozhlédni se k Veselému Kopci


Trhová Kamenice - Velká Kamenice (1,5 km) - Svobodné Hamry (2,5 km) - Dřevíkov (3 km) - Veselý Kopec - Možděnice (6,5 km) - Zubří (8,5 km) - Trhová Kamenice (10 km)

Trasu nazvanou -Rozhlédni se k Veselému Kopci- začínáme v Trhové Kamenici. Pokračujeme lesní cestou k rybníku Rohlík a rybníku Velká Kamenice. Dále se dostaneme do Svobodných Hamrů a po té na okraj Dřevíkova. Odtud naše cesta vede do Možděnice a Zubří. Ze Zubří se vracíme zpět do Trhové Kamenice. Atraktivitou na trase je golfové hřiště a Muzeum v přírodě Vysočina.


17. Hřebenem Železných hor


Trhová Kamenice - Zubří (2 km) - Hluboká (4 km) - Polom - Horní Bradlo (7 km) - Lipka (8 km) - Velká Střítež (9 km) - Spálava (10,5 km) - Chloumek (11,5 km) - Křemenice - Polom - Hluboká (14,5 km) - Trhová Kamenice (18,5 km)

Trasa vychází z Trhové Kamenice do Zubří. Následně projdeme přírodní rezervací Polom, obcemi Horní Bradlo, Lipka, Velká Střítež, Spálava, Chloumek, Křemenice až do obce Polom. Odtud se opět vrátíme do obce Zubří a cílové Trhové Kamenice. Zajímavostmi jsou např. kostel sv. Filipa a Jakuba, fara, přírodní rezervace Polom a hrobka rodiny Kustošů.

Web spravuje DUOWEB.cz