10. Cestou K. Havlíčka Borovského k chaloupkám našich předků


Hlinsko - Studnice (3km) - Chlum (7km) - Jasné Pole (10km) - Milesímov (12 km) - Veselý Kopec (13 km) - Králova Pila (15 km) - Stan (16 km) - Vítanov ( 17 km) - Betlém - Hlinsko (20km)

V Hlinsku u spořitelny se křižují turistické trasy. Od železniční stanice přichází červená značka. Po ní budeme pokračovat přes řeku Chrudimku na Poděbradovo náměstí. Z horního konce na nás hledí městská radnice omývaná vodou supermoderní kašny. Jdeme levou stranou náměstí do úzké Dalimilovy uličky vlevo od radnice.

Cesta vede stále do kopce kolem hřbitova až dosáhne silnice do Studnic. Z tohoto místa jsou krásné rozhledy především na údolí Chrudimky s Hamerskou údolní nádrží. Sejdeme do obce, prohlédneme si roubené chalupy s typickým mřížkováním na lomenicích a všimneme si i nově postaveného kostela sv. Zdislavy. Na návsi se od naší červené cesty oddělí zelená do Vojnova Městce.

Projdeme kolem zemědělských staveb a jsme na cestě, pojmenované po Karlu Havlíčkovi Borovském, která se vlní mezi poli, pastvinami a remízky do Chlumu a dále do Havlíčkovy Borové. V Chlumu odbočuje doprava do obce žlutá značka, po které projdeme celou vsí, přejdeme hlavní silnici až dosáhneme široké lesní cesty. Ta nás pohodlně dovede k rekreačnímu rybníku Januš. Přejdeme železniční trať a stoupáme na Jasné Pole. Dalším lesem se dostaneme do Milesímova.

Přes louky a pastviny přijdeme k zadnímu vchodu do Souboru lidových staveb na Veselém Kopci. Prohlédneme si lidové chalupy a zemědělské usedlosti, mlýn s pilou a řadu drobných venkovských hospodářských staveb. Prohlídka interirů je možná s průvodcem, kterého najdeme u hlavního vchodu.

Veselý Kopec Veselý Kopec Veselý Kopec - Velikonoce

Na rozcestí pod Veselým Kopcem jsme se dostali na zeleně značenou Vlastivědnou stezku Krajem Chrudimky. Dáme se po ní doprava luční cestou mokřinami a rosnatkou okrouhlolistou a dřípatkou horskou ke Králově Pile. Středověký mlýn s pilou jednuškou slouží nyní k soukromé rekreaci.

Od mlýna vede značka nejprve úzkou silničkou a na silnici do Stanu. Těsně pod vrcholem stoupání odbočíme na polní cestu a podél železniční trati vejdeme do obce. Po silnici přijdeme do Vítanova, prohlédneme si domek s pamětní deskou malíře Františka Kavána. Za hospodou sejdeme k řece a polní a lesní cestou obejdeme přes kopec čistírnu odpadních vod a jsme v Koutech pod sjezdovkou. Místní ulice nás po nábřeží dovedou do historické čtvrti Betlém, která je součástí Souboru lidových staveb Vysočina. Čelakovského ulicí se dostaneme ke spořitelně v Hlinsku.
Web spravuje DUOWEB.cz