11. Loukami a hájky za masopustními maškarami


Hlinsko - Hamry (3 km) - Lány - (6 km) - Lhoty ( 8 km) - Vortová (9 km) - Zalíbené (11,5 km) - Studnice (14 km) - Hlinsko (17 km)


Z východiště značených tras u spořitelny v Hlinsku vycházíme po modré značce, která sem přišla od hlineckého nádraží. U gymnázia přejdeme most přes Chrudimku, stoupáme na Poděbradovo náměstí. Držíme se vlevo od novodobé kašny, ve které se shlíží budova městského úřadu a procházíme úzkou Dalimilovou ulicí k rozcestí pod hřbitovem.

Pohled na Hlinsko Radnice Nábřeží Chrudimky

Červená a zelená značka pokračují rovně do kopce, modrá se stáčí doleva na silničku do Svatojánských Lázní. Lázenští hosté zde pobývali již v 17. století. Nyní tu zbyla jen studánka s kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Dojdeme k ní po neznačené cestě, neboť značka odbočuje asi 400 m před ní do lesa. Pod kopcem se mění na polní cestu do Hamrů. Modrá značka přechází na zelenou a vede přes kopec do osady Lány.

Svatojánské lázně Svatojánské lázně Pohled od Svatojánských lázní
 
Na rozcestí u mostku přes Chrudimku se opět vrátíme k modré značce, která nás lesní cestou dovede do Lhoty. Zde značku opustíme a po neznačené silničce sejdeme do Vortové. Osobitý ráz dodává obci řada roubených chalup a volně rozptýlené usedlosti zarámované do zeleně. Obec je proslulá i udržováním lidových tradic a zvyků. Nejpopulárnější je masopustní rej tradičních maškar. Od hostince jdeme po neznačené cestě ke kapli Nanebevzetí Panny Marie, zabočíme doprava a po chvíli doleva cestou ke kravínu a rybníku Návesník, který je chráněnou přírodní památkou. Vodítkem na této neznačené cestě je značení cyklotrasy č. 4183.

Masopustní obchůzka - Vortová Masopust Vortová 2013 Masopust Studnice 2013

Polní cesta vede k lesu, na jehož okraji se setkáme se zelenou značkou od Vojnova Městce. Sledujeme ji nejprve lesem, potom po loukách k Zalíbenému. V okolí obce jsou rozlehlá rašeliniště s výskytem řady chráněných rostlin zvaná Na Velkém Černém. Projdeme malebnou vesničku na křižovatku silnic.

Odbočíme na silnici doprava a stále po zelené značce dojdeme do Studnic. Po cestě máme řadu krásných výhledů, zejména do údolí Chrudimky s Hamerskou vodní nádrží. Ve Studnicích si prohlédneme roubené chalupy s typickým mřížkováním na lomenicích a všimneme si i nově postaveného kostela sv. Zdislavy. Zleva se připojí červená cesta Karla Havlíčka Borovského a čeká nás cesta přes Studnický kopec, který poskytuje téměř kruhový výhled do Hlinska. Projdeme kolem hřbitova, mineme radnici na náměstí a jsme opět u spořitelny v Hlinsku.

Hamerská přehrada Hamerská přehrada Pohled ze Studnického kopceWeb spravuje DUOWEB.cz