13. Na nejvyšší hřeben Žďárských vrchů


Svratka - Čermačky (3 km) - Devět skal (7 km) - Lisovská skála (8 km) - Křovina - Malínská skála - Dráteníčky, rozc. (12,5 km) - Milovy (14,5 km) - Čtyři palice (18 km) - Karlštejn (22,5 km) - Svratka (25 km)

Náročný okruh začínáme ve Svratce u autobusového nádraží. Po žluté značce procházíme městskou zástavbou k řece Svratce. Pobřežní ulicí dojdeme k mostu. Za ním začíná cesta stoupat k rekreačnímu zařízení Rojana. Pokračujeme mezi pastvinami k lesu a dále k rozcestí Na Čermačkách. Ke krátkému souběhu se připojí zelená značka z Herálce do Křižánek.

Opouštíme lesní svážnice a začíná závěrečný výstup k rozcestí U Žida, kde se připojí modrá značka z Herálce a společně dojdeme k lovecké chatě pod vrcholem. Výstup na vrchol Devíti skal vede po kamenném moři, které končí výstupem na vrcholovou skálu s upravenou vyhlídkou. Jsme na nejvyšším bodu Žďárských vrchů, v nadmořské výšce 836 m. Název je odvozen od devíti výrazných rulových skal, které se na hřebenu nalézají. Sestoupíme z vyhlídky zpět k chatě a pokračujeme po žluté značce širokou lesní cestou na rozcestí pod Lisovskou skálou. To už jdeme společně s červenou značkou, po které vystoupáme do prudkého kopce zakončeného přírodní památkou Lisovská skála (802 m n. m.). Hřebenová cesta vede přes Křovinu (830 m n. m.) k přírodní památce Malínská skála (811 m n. m.). Strmá sestupová cesta končí na rozcestí Dráteničky. Vede k nim červená značka a na výrazné skále najdeme řadu vyznačených horolezeckých cest.

Naše cesta odbočuje na rozcestí doleva po zeleně značené lesní silničce do Milov. Jdeme kolem rekreačního Milovského rybníka a několika rekreačních zařízení na silnici do Křižánek. Na křižovatce do Březin odbočíme doprava k mostu přes Svratku a hned za ním na silničku k hájovně. na rozcestí za hájovnou se setkáme s modrou značkou a společně vystoupáme k dalším skalám, intenzivně využívaných horolezci, ke Čtyřem Palicím (732 m n. m.). Turisticky lze zdolat první z nich, Děvín. Dále nás povede modrá značka na Milovské Perničky (730 m n. m.). Přírodní památku tvoří tři skalní suky, obklopené proudy balvanů. Ve vrcholové části najdeme skalní mísy, které daly skalám jméno. Vrcholová plošina slouuží jako vyhlídka. Posledním skalním útvarem, kam nás modrá značka přivede, je Zkamenělý zámek (757 m n.m.). Přírodní památka připomíná zříceninu hradu, navíc zde najdeme pozůstatky valů dávného hradiště.

Sejdeme na rozcestí u Knížecí studánky. Připojí se k nám červená značka od Rybenských Perničků a společně stoupáme k loveckém uzámečku Karlštejn (781 m n.m.). Romantický barokní zámek slouží k podnikové rekreaci. Modrá značka odbočuje do Čachnova k vlaku, naše cesta vede rovně po červené značce. Scházíme mezi chalupami a chatami okolo golfového hřiště do Svratky.
Web spravuje DUOWEB.cz