8. Za inspirací malířů Vysočiny


Hlinsko - Rataje (2 km) - Dědová (6 km) - Kameničky (9 km) - Lány (11,5 km) - Hamry (14 km) - Hlinsko (17 km)

Z východiště značených turistických cest u hlinecké spořitelny jdeme po žluté značce Klicperovou ulicí na Tylovo náměstí. Projdeme městem kolem pivovaru ulicí Resslovou na křižovatku s ulicí Rataje. Ta nás vyvede za město na cestu údolím potoka k Ratajským rybníkům.

Pomalu stoupáme úbočím nejvyššího vrcholu Železných hor Pešavy (697 m. n. m.) na Pláňavu. Přejdeme na silničku do Dědové (ves známá výrobou dřevěných hraček), kde se setkáme s červenou značkou a dáme se po ní doprava po silnici do Kameniček. Ves s bohatou malířskou tradicí nás přivítá barokním kostelem Nejsvětější Trojice a výstavní síní Antonína Slavíčka. Několik roubených chalup a usedlostí dodává obci malebnost. Zleva přichází od pramene Chrudimky zeleně Vlastivědná stezka Krajem Chrudimky, která nás povede dále. Pod hostincem odbočuje zelená doprava. Zde si můžete udělat krátkou odbočku na Vojtěchův (nebo také Volákův) kopec, který je výhledovým místem na rybník Krejcar a na okolní, malířsky inspirativní, krajinu. Odbočka je značena žlutě a je dlouhá 1 km.

Ratajské rybníky Galerie Antonína Slavíčka v Kameničkách Kostel Nejsvětější Trojice - Kameničky
 
Vrátíme se zpět na zelenou značku. Vycházíme z obce po cestě vedoucí přes mokré louky se vzácnou květenou. Po okraji lesa sledujeme tok Chrudimky do Lánů. Řeka zde meandruje a spoluvytváří Lánský luh charakterizovaný rašelinnými loukami, porostlými lánskou borovicí, olšemi a vrbami.

Od chatové osady cesta přechází přes kopec do obce Hamry. Opět se setkáváme s řekou, přejdeme ji po mostě a stoupáme na konec vsi. Pěšina vedoucí hustým pobřežním porostem končí u kapličky v Blatně. Jsme opět na Resslově ulici, po které se vrátíme zpět k hlinecké spořitelně.

Web spravuje DUOWEB.cz