Likvidace elektrospotřebičů


Do sběru patří také stará žehlička nebo ventilátor!Třídit vyřazené elektrospotřebiče se vyplatí hned několikrát. Domácnost se bezplatně zbaví léta nepoužívaných zařízení, které mohou být navíc nebezpečná jak pro životní prostředí, tak pro zdraví lidí.

Stejně jako starý papír, plastová láhev od balené vody nebo nápojový karton je potřebné odevzdávat i vysloužilá elektrozařízení na místa k tomu určená ? tedy na místa zpětného odběru, kde spotřebiče odeberou zdarma a to bez ohledu na to, zda v daném místě máte trvalé bydliště. Stačí udělat doma generální úklid a hned se objeví již několik let nepoužívaná žehlička nebo rozbitý topinkovač. Mnozí z nás mají dokonce podobných starých a nepoužívaných spotřebičů tolik, že by s nimi klidně zaplnili půl místnosti. Málokdo přitom ví, že jedině odborná recyklace dokáže ochránit životní prostředí od škodlivých vlivů, které vyřazené elektrospotřebiče mohou lehce způsobit. Stejně tak mohou ohrozit i zdraví a bezpečnost malých dětí, které při nevhodné a neopatrné manipulaci s pozapomenutým spotřebičem např. v lese, na louce či na hřišti mohou snadno přijít k úrazu. Výhoda recyklace vyřazených spotřebičů pak v neposlední řadě spočívá v dalším využití recyklovaných materiálů, čímž se ušetří nemalé zdroje primárních surovin.

Od poloviny roku 2005, platí novela zákona o odpadech, která stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů proto založili společnost ELETKROWIN, a.s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. Společnost se konkrétně specializuje na velké a malé elektrospotřebiče a elektrické i elektronické nástroje. Jedná se například o pračky, sušičky, myčky nádobí, mrazničky, chladničky, sporáky, plotny, elektrická topidla i radiátory, ventilátory, vysavače, žehličky, fritovací hrnce, topinkovače, budíky, elektrické holicí strojky, pily, vrtačky, zahradní sekačky nebo šicí stroje.

ELEKTROWIN pokrývá sběrnou sítí již více než 84 % obyvatel a to prostřednictvím téměř 500 sběrných dvorů, 1 600 provozoven posledních prodejců a mobilních svozů zajištěných ve více než 4 000 obcích ČR.

Jaký spotřebič a kde můžeme odevzdat zdarma?

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje může čekat dvojí osud. Buď skončí v komunálním odpadu nebo dokonce na černé skládce a přispějí tak k dalšímu zamořování životního prostředí, nebo se v rámci zpětného odběru elektrozařízení dostanou ke specializované firmě, která zajistí jejich recyklaci a využití recyklovaných materiálů ve výrobě.
Občané je mohou zcela zdarma odevzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí, v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách ?elektro? mohou ?vyměnit starý za nový? při nákupu modernějšího domácího pomocníka.
V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, tedy do rukou specializované recyklační firmy.
?Zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností je takové elektrozařízení, které spotřebitel již nechce nebo nemůže nadále používat bez bližšího určení důvodu,? vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin,
?Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již prošel jakoukoli fází ?zpracování? či dílčího využití, tedy činností, která je zákonem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný odběr elektrozařízení,? dodává Ing. Roman Tvrzník. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jdou k tíži obce, následně se tedy promítají do poplatku za odpady.
Zpětně odebraná elektrozařízení jsou přepravena ze sběrných míst ke zpracování do zpracovatelských společností, kde zajišťují jejich odbornou demontáž, recyklaci, případně zde rovněž ekologicky vhodně odstraní elektroodpad. Recyklovatelné materiály se nakonec vrací zpět do výroby. U většiny elektrozařízení jde přitom zejména o železné kovy a plasty. Většina velkých spotřebičů je například z více než 60 % tvořena právě železnými kovy.
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zvyšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému. Zejména je potřeba dát přesné instrukce, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, a také za jakých podmínek nebo jakým způsobem je systém financován.

Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.Web spravuje DUOWEB.cz