Historické fotografie

Historické fotografie HlinskaPřidáno dne: 14.04.2008
Popis: Výběr historických fotografií


Jan Pardus z Vratkova a na Rychmburku potvrzuje hlineckým koupi pozemků od panství Rychmburského
10. červen 1443

Jindřich z Valdštejna a na Rychmburku povoluje hlineckým, aby směli vésti vodu z jeho řeky bez újmy mlýnů a řeky do svého rybníku pod městem
22. července 1511

Bohuslav Ferdinand Leopold hrabě Berka z Dubé dává městu Hlinsku vinný šenk, vážné z obecní váhy, clo v Hlinsku, jehož polovina má připadnout obci, druhá polovina na opravu cest, dává mu i právo odúmrtí
24. červen 1656

Maxmilián II. dává na přímluvu Zdeňka Berky z Dubé jeho poddanskému městu Hlinsku dva výroční trhy
6. listopadu 1568

Web spravuje DUOWEB.cz