Jarmarky a selské trhy

2017
v HLINSKU na Betlémě a před Orlovnou

        

 

JARMARKY 2017 

1) pondělí 24. dubna - Svatojiřský jarmark

přihláška ke stažení: svatojirsky2017

 

2) sobota 29. července - jarmark při Dni dřeva a medu

přihláška ke stažení: dendreva2017

3) čtvrtek 28. září - Svatováclavský jarmark

přihláška ke stažení: svatovaclavsky2017

 

4) pátek 1.prosince - Mikulášsko-vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromu

přihláška ke stažení: mikulasskovanocni2017

 

ADVENTNÍ TRH

sobota 16.prosince - Adventní trh na sídlišti 

přihláška ke stažení: přihláška bude vložena později

 

SELSKÉ TRHY v HLINSKU 2017

přihláška na selské trhy ke stažení: selsketrhy2017.pdf

místo: před Orlovnou
Každý poslední pátek v měsíci od března do října, jen v září bude už ve ČTVRTEK jako součást Svatováclavského jarmarku.

Termíny Selských trhů:
1) pátek 31. března
2) pátek 28. dubna
3) pátek 26. května
4) pátek 30. června
5) pátek 28. července
6) pátek 25. srpna
7) čtvrtek 28. září (na Svatováclavský jarmark)
8) pátek 27. října
 

INFORMACE PRO PRODEJCE:
Na jarmarky a trhy je možné se začít přihlašovat od 1. února 2017. Odkazy na přihlášky naleznete na této stránce výše (u každé akce). Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu pořadatele. Může být naskenovaná a zaslaná e-mailem, osobně odevzdaná nebo zaslaná poštou. Bez vyplněné (vč. podpisu) přihlášky a zpětného potvrzení z naší strany se na přihlášení nebude brát zřetel. Vyjádření o přijetí obdržíte e-mailem.

Uzávěrka přihlášek je u jarmarků vždy 14 dní před dnem konání akce a u selských thů 3 pracovní dny před konáním trhu.

Více informací: Turistické informační centrum

tel.: 731 697 418, 777 288 721 nebo e-mail:ic@hlinsko.cz

 

Web spravuje DUOWEB.cz