JARMARKY a TRHY

e-mail pro zasílání přihlášek: jarmarky@hlinsko.cz

2021 v HLINSKU

MÍSTO KONÁNÍ: Na Betlémě a před Orlovnou, kapacita cca 100 stánků dle velikosti


Sobota 24. 4.

SVATOJIŘSKÝ TRH
MÍSTO KONÁNÍ: před Orlovnou, kapacita cca 30 stánků dle velikosti

Tento trh bude bez doprovodného kulturního programu a budou přijímány jen přihlášky s prodejem sortimentu odpovídajícím farmářským trhům - NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR

Svatojiřský trh

 


Sobota 25. 9.

SVATOVÁCLAVSKÝ JARMARK
MÍSTO KONÁNÍ: Na Betlémě a před Orlovnou, kapacita cca 100 stánků dle velikosti
Tato akce již proběhla. Není možnost se přihlásit.


 

 

Pátek 26.11.

MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍ JARMARK
MÍSTO KONÁNÍ: V památkové rezervaci Betlém, kapacita cca 50 stánků dle velikosti
Tato akce již proběhla. Není možnost se přihlásit.

 

 

Sobota 11.12.

ADVENTNÍ TRH

místo konání: na sídlišti
Tato akce je dle nařízení vlády ze dne 25.11.2021 ZRUŠENA.
Není možnost se přihlásit.

 


 

FARMÁŘSKÉ TRHY 2021
MÍSTO KONÁNÍ: Před Orlovnou, ul. Na Řekách, kapacita 20-30 stánků dle velikosti
Tyto akce již proběhly. Není možnost se přihlásit.

Termíny:

26. 3. pátek - ZRUŠEN
24. 4. sobota při Svatojiřském trhu (nutná samostatná přihláška viz výše)
28. 5. pátek
v červnu, červenci a srpnu se trhy nekonají
25. 9. sobota
 při Svatováclavském jarmarku (nutná samostatná přihláška)
29. 10. pátek

 

 INFORMACE PRO PRODEJCE: Na jarmarky a trhy je možné se začít přihlašovat od 1. února 2021. Na každou akci je potřeba vyplnit samostatnou přihlášku (s výjimkou farmářských trhů, na ty je možné se přihlásit v jednom formuláři.

Odkazy na přihlášky naleznete na této stránce výše (u každé akce). Přihlášku je nutné vytisknout, vyplnit, podepsat a zaslat na naši adresu. Může být naskenovaná a zaslaná e-mailem, osobně odevzdaná nebo zaslaná poštou. Přihláška není určena k elektronickému vyplňování, prosíme o ruční vyplnění a podepsání před odesláním. Přihlášky bez těchto náležitostí budeme vracet.

Bez vyplněné (vč. podpisu) přihlášky a zpětného potvrzení z naší strany se na přihlášení nebude brát zřetel. Vyjádření o přijetí obdržíte e-mailem. Pokud nemáte e-mail, tak telefonicky nebo ústně při osobním předání přihlášky. Uzávěrka přihlášek je u jarmarků vždy 7 dní před dnem konání akce a u selských thů 3 pracovní dny před konáním trhu.

 

Ceník jarmarky pro rok 2021:

pronájem místa délka stánku do 2m ..... 180,00 Kč / den
pronájem místa délka stánku do 3m .....  270,00 Kč / den
pronájem místa délka stánku do 4m .....  360,00 Kč / den
pronájem místa délka stánku do 5m .....  450,00 Kč / den
pronájem místa délka stánku do 6m .....  540,00 Kč / den
Maximální velikost stánku pro jarmarky konané v roce 2020 je 6 m x 3 m (délka x hloubka).
Toto omezení velikosti se nevztahuje na zahradnictví.
přípojka elektřina ............. 200,00 Kč / den

Ceník farmářské trhy pro rok 2021:  ZDARMA
Ceník na Adventní trh na sídlišti pro rok 2021: ZDARMA

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

I v roce 2021 budou přednostně umísťovány v Památkové rezervaci Betlém dřevěné (dobové stánky).

Ostatní stánky budou umístěné za řeku (prostor před Orlovnou). Pokud nebude zaplněn celý prostor památkové rezervace Betlém dřevěnými stánky, tak bude povoleno na okrajích Betléma stavět jiné, než-li dřevěné stánky např. s kovovou konstrukcí a plátěným potahem apod. Prodej z pojizdných prodejen není na Betlémě povolen.

Více informací: Turistické informační centrum
Tel.: 731 697 418, e-mail: jarmarky@hlinsko.cz

 

Zájemci o vystoupení při doprovodné programu na jarmarcích, se prosím hlaste na:
Tel.: 731 151 774 nebo na e-mail:  mfc@hlinsko.cz

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz