Jarmarky a selské trhy

2017
v HLINSKU na Betlémě a před Orlovnou

        

 

JARMARKY 2017 

1) pondělí 24. dubna - Svatojiřský jarmark

2) sobota 29. července - jarmark při Dni dřeva a medu

3) čtvrtek 28. září - Svatováclavský jarmark

4) pátek 1.prosince - Mikulášsko-vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromku

 

ADVENTNÍ TRH

sobota 16.prosince - Adventní trh na sídlišti 

 

SELSKÉ TRHY v HLINSKU 2017
místo: před Orlovnou
Každý poslední pátek v měsíci od března do října, jen v září bude už ve ČTVRTEK jako součást Svatováclavského jarmarku.

Termíny Selských trhů:
1) pátek 31. března
2) pátek 28. dubna
3) pátek 26. května
4) pátek 30. června
5) pátek 28. července
6) pátek 25. srpna
7) čtvrtek 28. září (na Svatováclavský jarmark)
8) pátek 27. října 

INFORMACE PRO PRODEJCE:
Na jarmarky a trhy je možné se začít přihlašovat od 1. února 2017. Odkazy na přihlášky naleznete na této stránce výše (u každé akce). Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu pořadatele. Může být naskenovaná a zaslaná e-mailem, osobně odevzdaná nebo zaslaná poštou. Bez vyplněné (vč. podpisu) přihlášky a zpětného potvrzení z naší strany se na přihlášení nebude brát zřetel. Vyjádření o přijetí obdržíte e-mailem.

Uzávěrka přihlášek je u jarmarků vždy 14 dní před dnem konání akce a u selských thů 3 pracovní dny před konáním trhu.

Více informací: Turistické informační centrum

tel.: 731 697 418, 777 288 721 nebo e-mail:ic@hlinsko.cz

 

Web spravuje DUOWEB.cz