Muzeum a galerie

Městská galerieHavlíčkova 614,
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267 
E-mail: muzeum@hlinsko.cz
Zřizovatel: Město Hlinsko
Ředitel: Martin Horák

 

 


 Navštivte

 

 

Hegrův Vysočinský betlém

 

 
 

Významná výročí malířů a sochařů Hlinecka v roce 2016


Hlinecké muzeum vzniklo 1874  a patří k nejstarším v Čechách, sběrným programem jako první okresní muzeum.
První úvahy o založení samostatné obrazové galerie se začaly objevovat v roce 1960. Bylo vytvořeno a předloženo několik návrhů. Ani jeden nebyl přijat. Po skončení prvního ročníku Výtvarného Hlinecka  hlinecký rodák,  akademický sochař Karel Lidický  muzeu daroval sádrovou plastiku Mistra Jana Husa do nově zbudované galerie. Muzejní galerie byla zpřístupněna 1. října 1960.  Městské muzeum a galerie ve spolupráci s Národní galerií v Praze v letních měsících pořádá pravidelné výstavy  s názvem Výtvarné Hlinecko.

Stálé expozice muzea:

 

Historická expozice

 

Nejstarších dějin  postihuje vývoj společnosti na Hlinecku od nejstarších  zmínek o osídlení oblasti až  do konce 19. století, kdy  se město stalo sídlem okresního zastupitelstva se starostou Karlem Adámek.  Kulturní úroveň  Hlinska je úzce spojena se vznikem a rozvojem spolkové činnosti, ke které přispěli i učitelé hlineckých škol , s připomenutím působení  Karla  Václava  Raise.

Textilní expozice

 

Tradiční textilní výroba má na Hlinecku velkou tradici. Odedávna zde byla rozšířena výroba plátna spojená s pěstováním lnu.

 

 

Samostatný kroj se na Hlinecku nevytvořil, ale mezi krojové zvláštnosti patřil kanafas. K nejzajímavějším součástem  obleku patřily bílé vyšívané uzlíčkové čepce,  barevné vlněné šátky či plachetky a žinylkové  šály.

 


Nejnádhernějším a nejtypičtějším kusem mužského kroje byly dlouhé, bílé vyšívané kožichy - chlouba kraje.

 


Samostatnou součást této expozice  tvoří  starobylá technika tisku -  modrotisk,  žinylková výroba, zpracování vlasů a výroba hřebenů

Národopisná expozice

 

ukazuje život venkovského lidu a prostředí, ve kterém žil. Jako protiklad   slouží zařízený měšťanský čili panský pokoj.

 

Zaniklá řemesla

K nejstarším řemeslům na Hlinecku patřilo hrnčířství. Bohatá ložiska  kvalitního  jílu poskytovala  hrnčířů výbornou surovinu. Hrnčíři byli sdruženi v samostatný cech a řídili se přípisem majestátu z roku 1488.

 

K nejpůvabnějším exponátům muzea bezpochyby patří výrobky skelných hutí. Sklářství  na Vysočině vyrůstalo z dostatku dřeva,  vodní energie a levné pracovní síly.  Početně jsou nevíce zastoupeny výrobky Mílovské skelné huti  a Mariánské skelné huti u Herálce.

 

Rozvinutá  výroba dřevěného nářadí vytvářela optimální podmínky pro vznik hračkářství.  Na konci 19. století se střediskovými obcemi výroby hraček staly Krouna a Dědová.

 

V další části expozice  nechybí výrobky současných hračkářů, zvláště z dílny Bukáčkových z Krouny, kteří navazují na tradiční výrobu hraček.

 

Expozice je doplněna výrobky železných hutí ,  sirkáren a   ukázkami tvorby  řezbářské dovednosti našich předků .

Stálé expozice galerie:

Na sklonku roku 2004 došlo k reinstalaci Pamětní síně hlineckého rodáka, sochaře Karla Lidického, trvající bez větších změn od roku 1982.  V expozici  je ponechán reprezentativní soubor  Lidického plastik vhodně skloubený s tvorbou malířů Hlinecka . Nechybí obrazy od Oldřicha Blažíčka, Františka Kavána, Gustava Macouna,  Ludvíka Kuby, Karla Beneše, Rudolfa Hanycha, Jaroslava Sodomky, Jaroslava Polanského, Karla Wagnera,  Jaromíra Trojana, Bohumíra Komínka, Jiřího Zemana, Jiřího Vaňka a Miroslavy Zychové.

V letních měsících, po dobu konání Výtvarného Hlinecka, nabízí  stálá expozice galerie své prostory  k pořádání  autorských a tématických výstav výtvarného umění. 

JINDŘICH HEGR - Vysočinský betlém

Návštěvní doba:

Městské muzeum

Expozice:
Leden - červen, září - prosinec: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 hod.
Červenec - srpen: úterý - neděle 9 - 12, 13 - 17 hod.
Odborné úseky a muzejní knihovna: úterý - pátek 9 - 11, 13 - 16 hod.

zavírací den:  pondělí

Délka prohlídky: muzeum - 45 min., K. Lidický - 30 min.

Vstupné muzeum:
plné vstupné:   30,-Kč
snížené:   20,-Kč
školní skupiny:  20.-Kč

Vstupné Malíři Hlinecka a K. Lidický:

 

jednotné vstupné Kč 20,-

Rodinné vstupné: 150,- Kč platí do všech expozic a výstav muza a galerie
zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP, AMG, NPÚ, ZM, pedagogický doprovod.

Výstavy: stanoveno individuálně pro každou výstavu

Vstup zdarma: 18. 5.: - Mezinárodní den muzeí 

 

Aktuální akce v Městském muzeu:

 Jen aktuální akce, tj. od Pá 28.04.2017

Duben 2017Městské muzeum Hlinsko: v zadaném období zde neprobíhá žádná akce... 

 

Aktuální akce v Městské galerii:

 Jen aktuální akce, tj. od Pá 28.04.2017

Duben 2017

 [Počet akcí: 2]
0

Pavel Remar, Kateřina Žáková


Datum: 3.3.2017 - 9.4.2017
Kde: Městská galerie Hlinsko
Popis: Výstava fotografií a keramiky.
Více informací zde ...

0

Spolek Výtvarných umělců Vysočiny


Datum: 21.4.2017 - 11.6.2017
Kde: Městská galerie Hlinsko
Popis: Výstava
Více informací zde ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz