Městská zeleň

Stromy pod kontrolou

Mapový portál Stromy pod kontrolou obsahuje inventarizaci 2 331 kusů stromů na pozemcích města Hlinsko a místní části Blatno. U každého stromu je fotodokumentace, název, popis, perspektiva a způsob ošetření. Každý se tak může podívat na stav stromů ve svém okolí.

stromy pod kontrolou


Inventarizaci zpracovala odborná  firma SAFE TREES, s.r.o., Rosice v závěru roku 2013. Tento dokument je závazný pro provádění údržby veřejné zeleně v Hlinsku.

Projekt "Revitalizace zeleně města Hlinsko"


V rámci projektu Revitalizace zeleně města Hlinsko zveme všechny občany Hlinska na podrobné představení projektové dokumentace obnovy městské zeleně v lokalitách sídliště, hřbitov, urnový háj, Wilsonova ulice a prostor světelné křižovatky před budovou městského úřadu. Projektem Vás provede jeho autorka Ing. Andrea Řezníčková ze zpracovatelské firmy SAFE TREES, s.r.o., Rosice,


dne 17. dubna 2014 v 16.00 hod. v kinosále Multifunkčního centra.

 

Setkání se zúčastní také Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., autor projektu "Péče o stromy Hlinsko", který odpoví na případné dotazy občanů ke zpracované inventarizaci stromů.

  

Web spravuje DUOWEB.cz