Školní jídelna

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
Ředitelka ŠJ  : Ilona Vašková DiS.
telefon: 469 311 575, 739 489 740
e-mail: skolni.jidelna@hlinsko.cz

    

  

Jídelníček naleznete

zde:

 

Výběr a odhlašování obědů:  www.strava.cz - číslo zařízení  10300,
uživatelské jméno a heslo - prijmeni.jmeno (po prvním přihlášení si změňte heslo)

  

Informace ke stravování ve Školní jídelně Hlinsko

Variabilní symbol (bude přidělen v ŠJ) = evidenční číslo strávníka - uvedete na svém trvalém příkazu!!!

Vyzvednutí a podání přihlášky – noví strávníci:
- místo ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449
Přihlášení strávníci budou automaticky počítáni na oběd!!!
Případné změny v přihlášce ihned nahlaste v kanceláři školní jídelny.

 

Obědy se hradí převodem na účet ŠJ Hlinsko, Ležáků 1449 – číslo  účtu:  115-2728240217/0100.
Platby budou probíhat zavedením trvalého platebního příkazu u své banky vždy do 20. dne v měsíci předem (tzn. příkaz si zadejte od srpna do května - mimo prázdnin).
Zálohy za stravné se tedy platí měsíc předem, vyúčtování za odhlášky a vrácení přeplatků zpět na Váš účet, proběhne v měsíci červenci. Do účelu platby prosím napište – jméno a příjmení strávníka a slovo stravné. Variabilní symbol se uvádí evidenční číslo strávníka, které je přiděleno strávníkovi při  podání přihlášky.

Výše stravného je stanovena podle věku strávníka.                                                
    žáci     do 6 let  za /1 oběd   25,-Kč    záloha měsíční  500,- Kč                                               
    žáci    7 -10 let  za /1 oběd   26,-Kč    záloha měsíční  520,- Kč                                      
    žáci   11-14 let  za /l  oběd   28,-Kč    záloha měsíční  560, -Kč                                       
    žáci nad 15 let  za /l  oběd   30,-Kč    záloha měsíční  600,- Kč

Pozor na výši placených záloh dle kategorií strávníků!!!
Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány na dobu školního roku (dle zákona č.531/2004Sb. školský zákon- školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího roku).
Strávníci, kteří se nestravovali v ŠJ  Hlinsko, si při podání přihlášky musí zakoupit čip – cena za 1 ks – 115,- Kč.

Ve školní jídelně je možný výběr ze dvou hlavních jídel. Každý platící strávník je přihlášen na oběd číslo 1, oběd číslo 2 si volí sám, tři pracovní dny předem, a to přes objednávkový box              v jídelně / výdejně nebo přes internet na stránkách: www.strava.cz., číslo zařízení: 10300, uživatelské jméno a heslo bude přiděleno v ŠJ při zaevidování stráníka.

Po ukončení školní docházky nezapomeňte včas zrušit trvalý příkaz!!!                
Pozor na první stravovací dny po prázdninách!!! Počítač všechny tyto strávníky automaticky započítá, pokud tento oběd nebudete požadovat, musíte si jej odhlásit.

Pozor na odhlášky, stále platí, že strávník, který není přítomen ve škole, nemá nárok na dotovaný oběd a musí si jej odhlásit sám!!! Při onemocnění lze odebrat do svého jídlonosiče stravu pouze   první den nemoci (vyhl. č. 107/2005 Sb).
Odhlašování stravy je možné den předem na objednávkovém boxu do 13,00 hod., který je v jídelně Ležáků i ve výdejně Máchova nebo přes internet – www.strava.cz, lze i SMS zprávou na tel. číslo ŠJ, aplikací chytrý telefon – podrobnosti budou upřesněny při podání přihlášky.
V akutním případě – náhlá nemoc, lze oběd odhlásit ten den od 6.00 do 7.30 hod. telefonicky.

Provozní řád školní jídelny, aktuální informace (např. změna ceny obědů, kdy bude třeba změnit i výši příkazu) budou zveřejňovány na nástěnkách v prostorách školní jídelny Ležáků 1449 i ve výdejně Máchova 860 a na www.strava.cz. Individuální informace (např.: o stavu účtu strávníka, odhlášky, docházka), zodpovíme na tel. číslech školní jídelny: 469 311 575 nebo na 739 489 740, možno zjistit přes internet nebo osobně v kanceláři Školní jídelny Ležáků 1449.

Školní jídelna zajišťuje dietní stravování – bezlepkovou a diabetickou dietu za podmínek, které
jsou stanoveny ve Vnitřním řádě školní jídelny. Bližší informace podá ředitelka školní jídelny.

Web spravuje DUOWEB.cz