Školní jídelna

Školní jídelna Hlinsko, Ležáků 1449
Ředitelka ŠJ  : Ilona Vašková DiS.
telefon: 469 311 575, 739 489 740
e-mail: skolni.jidelna@hlinsko.cz

    

 

Uzavření výdejny Máchova

z důvodu plánovaného přerušení dodávky energie dne 23. 10. 2018.

 

Jídelníček naleznete

zde:

 

Výběr a odhlašování obědů:  www.strava.cz - číslo zařízení  10300,
uživatelské jméno a heslo - prijmeni.jmeno (po prvním přihlášení si změňte heslo)

  

Informace pro rodiče a strávníky:

Stanovení výše úplaty za školní stravování na základě §123 odst. 3 zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s §5 vyhlášky 107/2005 Sb. (o školním stravování)
stanovuji s platností od 1. 9. 2016 výši úplaty za školní stravování následovně:
 a) strávníci 7-10 let oběd 24,- Kč
 b) strávníci 11-14 let oběd 26,- Kč
 c) strávníci 15 a více let oběd 27,- Kčd
 d) zaměstnanci škol a cizí strávníci 60,- Kč

Do vyšší věkové skupiny jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku, tj. od 1. 9. školního roku, ve kterém dosáhnou věku 7 let, případně 11 let nebo 15 let věku.
Strávníci, kteří se nestravovali ve Scolarestu Hlinsko si při podání přihlášky musí zakoupit čip - cena za 1 ks - 115,- Kč.
Strávníci, kteří se již stravovali ve Scolarestu Hlinsko budou dále používat stravovací kartu, kterou vlastní. Prosím, při podání přihlášky, vezměte stravovací kartu s sebou ke kontrole.

Web spravuje DUOWEB.cz