Dům s pečovatelskou službou

Logo Domu s pečovatelskou službou

Město Hlinsko disponuje dvěma domy s pečovatelskou službou. První s kapacitou 20 bytových jednotek naleznete na adrese Erbenova 1621 a druhý s 62 bytovými jednotkami se nachází na adrese Adámkova třída 677.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS si můžete vyzvednout osobně na úseku sociálních věcí odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví na adrese Poděbradovo náměstí 1570 (1.p.) nebo stáhnout z těchto internetových stránek (viz. formuláře a žádosti ke stažení).

Žadatel vyplňuje strany 1 - 3 žádosti, stranu 4 nechá vyplnit svému ošetřujícímu lékaři. Strany 5 - 6 žádosti slouží pro záznamy Komise sociálně zdravotní. Kompletní žádost žadatel odevzdá na odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví nebo na podatelně Městského úřadu Hlinsko (Adámkova tř. 554). O přídělení bytu v DPS rozhoduje Rada města Hlinska na základě doporučení uvedené komise.


Pečovatelskou službu pro obyvatele těchto domů zajišťuje zejména 
Oblastní charita Nové Hrady. Smlouvu o poskytování konkrétních služeb sepisuje obyvatel DPS s pracovníky charity. Ceník služeb platný od 1. 1. 2016 k nahlédnutí zde.


Spojení na charitní pečovatelskou službu - Bc. Jana Jílková, tel.: 733 161 623 nebo pečovatelky 731 598 807.

Informace k žádostem o přidělení bytu v DPS - Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví: tel.: 469 315 355, paní Vařejčková.

Informace k nájemním smlouvám, o výši a platbě nájemného, vrácení bytu v DPS - Odbor investic a městského majetku: tel.: 469 315 328.

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz