Správa hřbitovů

 

S účinností od 1. 4. 2019 přebírá město Hlinsko od Technických služeb Hlinsko, s.r.o., pod svoji přímou správu hřbitovy v Hlinsku a Chlumu a také hlinecký urnový háj. Správu bude město nově zajišťo­vat prostřednictvím zaměstnanců odboru finančního a ekonomického (administrativní záleži­tosti) a prostřednictvím zaměstnanců úseku údržby (technické záležitosti). V souvislosti s touto organizační změnou došlo také usnesením Rady města Hlinska ze dne 20. 3. 2019 k aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště a Ceníku provozovatele veřejného pohřebiště.

Kancelář správy hřbitovů, kde bude možné vyřídit záležitosti spojené s evidencí hrobových míst, sjednáváním nájemních smluv na hrobová místa nebo platbami nájemného a služeb souvisejících s pohřbí­váním, je umístěna v přízemí budovy C (nad radnicí). Pravidelná úřední doba této kanceláře byla prozatím stanovena na pondělí a středu od 7.30 do 17.00 hod. Tel. spojení je možné na čísle 469 315 360 - Mgr. Dita Breberová.

V technických záležitostech spojených se správou hřbitovů nebo urnového háje je možné se obracet na správce hřbitovů, pana Milana Staňka, tel. kontakt je 731 456 599.

Ačkoli jde o agendu pro zaměstnance města novou, věřím, že se nám ve spolupráci s Technickými službami Hlinsko podaří tuto agendu řádně převzít a příslušné služby nadále důstojně vykonávat ke spokojenosti našich obyvatel.

  Marta Nováková, tajemnice MÚ

 

Web spravuje DUOWEB.cz