Městská policie

Znak Městské policie Hlinsko

Kontaktní údaje:

Adresa: Adámkova třída 654, Hlinsko, 539 23
Telefon: 469 318 261, 469 318 330
Mobil: 603 386 614
Tísňová linka: 156 (pouze volat z pevné linky)
E-mail: mestska.policie@hlinsko.cz
WWW: www.hlinsko.cz/mestska-policie

Auta Městské policie 

Rozdělení rajónů:



Základní informace:

Vrchní strážník MP Havlík Ladislav
Počet strážníků  - 11 -
Počet směn - 2 -
Počet strážníků na směně - 2 -
Počet služebních vozidel - 1 -
Služba - provoz nepřetržitě (od 1.5.2015)


Městská policie Hlinsko je orgánem obce. Zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města Hlinska obecně závaznou vyhláškou. Městská policie je přímo podřízena starostovi města.
 
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštní zákon.
Při plnění svých úkolů spolupracuje Městská policie s Policií České republiky k zajištění bezpečnosti města.
Městská policie Hlinsko vykonává na základě veřejnoprávní smlouvy úkoly podle zákona č.553/1991 Sb. nebo zvláštního zákona i na území sdružení obcí Vysočina (Dřevíkov, Rváčov, Svobodné Hamry, Veselý Kopec, Možděnice) a v obci Jeníkov.
 
Nebuďte lhostejní ke svému okolí - vadí Vám:

  • když někdo zcizuje jiným, co jejich je ?
  • když někdo poškozuje zaparkovaná vozidla ?
  • když někdo úmyslně ničí veřejnou zeleň ?
  • když někdo pustoší nové fasády domů ?
  • když někdo na ulici rozbije ozdobný květináč ?
  • když někdo převrátí koš či popelnici ?

Popuzují Vás vandalové a noční křiklouni ?
 
Jestliže ano, a jste právě u toho, volejte ihned na tísňové číslo 156 nebo 603 386 614.
 
Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka MP dopadnout viníky, kteří si neváží majetku a klidného života jiných. Pokuste se i Vy sami o to, aby byl v našem městě klid a pořádek .
 

Nebuďte lhostejní ke svému
okolí a druhým.
Vždyť to, co se stalo dnes
jinému,
může zítra potkat i Vás



Web spravuje DUOWEB.cz