Bezpečné chování

V r. 2019 se v měsících leden až duben a září až prosinec uskutečnily přednášky ve 3. třídách ZŠ v Hlinsku a v některých okolních obcích mikroregionu:

 • ZŠ Resslova
 • ZŠ Ležáků
 • ZŠ Smetanova
 • ZŠ Včelákov
 • ZŠ Kameničky
 • ZŠ Trhová Kamenice

Hlavními tématy přednášek byly:

 • seznámení s prací Městské policie Hlinsko a Policie ČR (uniforma, oprávnění atd.),
 • dopravní výchova chodec a cyklista,
 • závislosti na alkoholu, tabáku, drogách a  hazardních hrách,
 • mezilidské vztahy - šikana, internetová komunikace, kyberšikana,
 • prázdninové desatero.

Dále bylo pokračováno v projektu pro školní mládež ,,Ajax s městkou policíí" rozvoj a aplikace nových metod, práce v oblasti prevence kriminality s dětmi ze základních škol (dále jen ZŠ) .

Výuka je doplňována ukázkami výzbroje a výstroje strážníků Městské policie Hlinsko. Nejlepší žáci jsou odměňováni a motivováni výukovými materiály s policejní tématikou jako např. pexeso, vymalovánky, vystřihovánky.

V projektu Ajax s městskou policií bylo odpřednášeno celkem 43 vyučovacích hodin a na dalších akcích celkem 7 hodin .

Dále byly provedeny přednášky (besedy) ve smyslu chování doma a na ulici v těchto zařízeních:

 • květen  - účast na dětském dni u MFC,
 • srpen - beseda v centru Motýl,
 • listopad - beseda ve školní družině při ZŠ Resslova.

          ( Vždy seznámení s prací a ukázkou vybavení Městské policie Hlinsko)


Podíleli se na dalších akcích pro mládež:

 • červen - soutěž ,,Mladý cyklista" 4.tříd ZŠ (účastnilo se 6 ZŠ z regionu o počtu 134žáků), Průkaz cyklisty získalo celkem 61 žáků.

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz