Stacionární měřiče

Měření rychlosti ve správním obvodu ORP Hlinsko

Městská policie v Hlinsku používá při měření rychlosti jízdy řádně ověřená stanovená měřidla schváleného typu, jejichž výstupy lze použít jako důkazy ve správním řízení.

Stacionární měřiče provozované Městskou policií, Adámkova třída 654, 539 01 Hlinsko:

RAMER10 T – v. č. 16/0300

RAMER10 T – v. č. 16/0301

RAMER10 T – v. č. 18/0510

RAMER10 T – v. č. 20/0853

Stanoviště RAMER10 P

Městská policie v Hlinsku splňuje podmínku stanovenou v ust. § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť měří rychlost jízdy výhradně na místech určených Policií ČR

 

Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s výzvou k zaplacení určené částky

Modelový příklad objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

 

Číslo účtu pro zaplacení určené částky: 190000623531/0100 (19 je předčíslí účtu)

Číslo účtu pro zaplacení určené částky v mezinár. tvaru (IBAN): CZ7001000000190000623531

Identifikátor platby je variabilní symbol uvedený ve výzvě.

 

Web spravuje DUOWEB.cz