Aktuální zprávy MÚ

Úspěch: Do Hlinska se vrací střední odborné školstvíPro nadcházející školní rok 2017-2018 dochází na území Pardubického kraje k rozšíření nabídky v oblasti středního vzdělávání o nový tříletý učební obor „výrobce potravin - mlékař“. Do Hlinska se tímto vrací střední odborné školství.

    

Základem se stala trojstranná spolupráce mezi Pardubickým krajem, zaměstnavateli a městem Hlinsko. Spočívá v tom, že kraj poskytne finance na platy učitelů, vychovatelů a zajistí nutné administrativní i organizační náležitosti spojené se vznikem nového oboru. Zaměstnavatelé budou financovat vybavení odborných učeben, poskytnou odborníky na výuku, dále nabídnou žákům možnost stipendií a sociálního programu v podobně příspěvků na dopravu nebo bydlení. Město Hlinsko pak připraví především prostory pro domov mládeže či odbornou výuku.

 

„Od první schůzky s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým na téma možného návratu středního odborného školství zpět do Hlinska uplynuly bezmála dva roky. Na počátku jsme se dohodli na tom, že pokud dokážeme v Hlinsku nalézt odpovídajícího silného partnera na straně zaměstnavatelů, kraj návrat odborného školství do našeho města podpoří. To se nakonec povedlo. Ve čtyřech mlékárnách (Hlinsko, Jihlava, Přibyslav, Polná) jsme partnery nalezli a tím i první obor vzdělávání, tedy výrobce potravin - mlékař. Jde o obor unikátní a jedinečný nejenom v rámci Pardubického kraje, ale i Vysočiny, Středočeského či Královéhradeckého kraje. Kromě jiného v tomto vidím velký potenciál, který je podpořen perspektivou samotných firem,“ říká starosta Hlinska Miroslav Krčil. V Hlinsku tak nyní vzniká nový subjekt Gymnázium K.V. Raise a Střední odborná škola Hlinsko. „Oceňuji pragmatický a vstřícný přístup ředitele gymnázia Rostislava Dvořáčka, který se do přípravy projektu připojil letos v listopadu poté, co kraj rozhodl, že právě místní gymnázium bude nositelem také středního odborného vzdělávání,“ dodává starosta Krčil.

 

Z organizačních důvodů bude tedy v první fázi obor připojen právě ke gymnáziu. „Vrátit do Hlinska střední odborné školství je pro Pardubický kraj jednou ze současných priorit v oblasti školství. Vznik nového samostatného školského subjektu nebyl v této chvíli ekonomicky možný, ale prostřednictvím gymnázia se nám podařilo najít schůdnou cestu. Rozhodující v celém procesu je jednoznačně spolupráce se zaměstnavateli a městem,“ podotýká krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

 

„Když se podíváme na mapu Pardubického kraje, tak zjišťujeme, že v jeho jižní části skutečně vzniklo kvůli zásahům v minulosti určité vakuum, pokud jde o nabídku středního odborného vzdělávání. My jsme se rozhodli tuto mezeru vyplnit. A to by nebylo možné bez aktivního přístupu vedení hlinecké radnice,“ doplňuje vedoucí odboru školství Pardubického kraje Martin Kiss.

 

Nyní bude probíhat intenzivní náborová kampaň a propagace nového oboru. Na 12. ledna 2017 je naplánována schůzka se zájemci o budoucí studium, která se uskuteční v Hlinsku v budově gymnázia.Vydáno dne: 04.01.2017      Platnost do: 30.04.2017


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku Web spravuje DUOWEB.cz