Aktuální zprávy MÚ

Poradenství ve věci omezení svéprávnosti, součinnost při sepsání návrhu a pomoc při řešení nepříznivé životní situaceMáte ve svém okolí osobu, jejíž schopnost právně jednat je v některé oblasti narušena a nevíte si s touto situací rady? Neorientujete se v pojmech, jako je: svéprávnost, rozsah omezení svéprávnosti, opatrovanec a veřejný opatrovník, mírnější opatření bez omezení svéprávnosti apod.?

Kontaktujte nás a my Vám ZDARMA poradíme.

Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. Před nabytím zletilosti je možné se plně svéprávným stát pouze splněním zákonem stanovených podmínek. Stejně tak lze při splnění zákonem stanovených podmínek svéprávnost omezit. 

Rozsah omezení svéprávnosti je vždy stanoven soudem. Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém není schopen právně jednat a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. Přitom musí být důkladně vzaty v úvahu rozsah a stupeň neschopnosti člověka postarat se o vlastní záležitosti. To znamená, že soud uvede konkrétní a konečný výčet úkonů, resp. právního jednání, které člověk není oprávněn činit. Musí být tedy nepochybně prokázáno, kterého právního jednání není člověk schopen, a to z toho hlediska, jaký dopad má tato skutečnost na jeho schopnosti postarat se o své záležitosti.  Může se jednat například o jednání na úřadech, pracovní záležitosti, finanční záležitosti, péče o zdravotní stav, zajištění plnění závazků a povinností, majetkové záležitosti, sociální záležitosti a další. V praxi to znamená, že některé životní oblasti zůstávají v kompetenci opatrovance a některé pak vykonává opatrovník. Vždy je třeba vycházet z výroku rozhodnutí soudu a zákonné úpravy.  

Opatrovanec je označení pro člověka, kterému je jmenován opatrovník, tj. pro člověka, jehož zájmy je potřeba chránit.

Opatrovník je soudem jmenován tomu, koho soud ve svéprávnosti omezil. Opatrovníkem je v prvé řadě jmenována fyzická osoba, zpravidla jde o osobu příbuznou nebo blízkou osobě opatrovance. Pokud soud nenalezne žádnou takovou osobu, která by prokázala schopnost funkci opatrovníka vykonávat, teprve poté jmenuje tzv. veřejného opatrovníka. Veřejným opatrovníkem se rozumí obec, kde má opatrovanec bydliště, tedy místo, kde se opatrovanec zdržuje s úmyslem žít tam trvale.

Zákon výslovně stanoví, že jmenování veřejného opatrovníka není vázáno na jeho souhlas a není možné, aby se veřejný opatrovník své funkce vzdal.

Mírnější opatření bez omezení svéprávnosti: K omezení svéprávnosti v rámci soudního řízení však nemusí vůbec dojít. Má-li soud za to, že postačuje mírnější opatření, svéprávnost neomezí a jmenuje například opatrovníka bez omezení svéprávnosti, případně zastoupení členem domácnosti, nápomoc při rozhodování apod.

Pokud potřebujete v dané oblasti podrobnější informace, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem, můžete si dohodnout osobní setkání.  Poskytneme ZDARMA poradenství, součinnost při sepisu návrhu a pomůžeme při řešení nepříznivé životní situace.

 

Kontaktujte nás!

 

Městský úřad Hlinsko

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Poděbradovo nám. 1570

(budova vedle radnice, 1. patro)

 

Bc. Martin Vtípil 

vedoucí odboru 

469 315 371

vtipil@hlinsko.cz

 

Bc. Olga Forejtová

sociální pracovnice pověřená

činnostmi veřejného opatrovníka 

469 315 356

forejtova@hlinsko.cz

 

Dana Myšková, DiS.

 sociální pracovnice,

kurátorka pro dospělé

 469 315 370

 myskova@hlinsko.cz

 

 Jarmila Němcová, DiS.

 sociální pracovnice

 469 315 355

 nemcova@hlinsko.cz

 Vydáno dne: 03.01.2018      Platnost do: 04.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz