Aktuální zprávy MÚ

Místní poplatky: Nové obecně závazné vyhláškyV souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“), bylo nutné zrušit původní obecně závazné vyhlášky upravující místní poplatky a nahradit je novými obecně závaznými vyhláškami.

S účinností od 1. 1. 2018, byla proto vydána obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 9/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, která nahradila obecně závaznou vyhlášku města Hlinska č. 9/2015 (poplatek za komunální odpad). S ohledem na fakt, že změny, které zaznamenal zákon o místních poplatcích v oblasti výběru místního poplatku za komunální odpad, jsou spíše formální, jsou také změny obsažené v nové obecně závazné vyhlášce spíše formálního rázu.

Do nové vyhlášky byla také zapracována kalkulace místního poplatku za komunální odpad pro rok 2018. Výše poplatku pro rok 2018 zůstává beze změn tj. 540 Kč na poplatníka a rok.

Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2018 nebo ve dvou stejných částkách, které jsou splatné do 30. 4. 2018 a do 31. 10. 2018.

S účinností od 1. 1. 2018 byla dále vydána obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 10/2017, o místním poplatku ze psů, která nahradila obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010. Prostřednictvím této vyhlášky jsou nově od místního poplatku ze psů osvobozeni držitelé psa nalezeného, dočasně umístěného v kotci Městské policie Hlinsko, a to po dobu 3 let od převzetí psa od Městské policie Hlinsko. Dále nová obecně závazná vyhláška zavádí místní poplatek ze psa přihlášeného v ostatních objektech, tj. v objektech, které nejsou rodinnými domy či byty. Výše poplatku v tomto případě činí 300 Kč. Místní poplatek ze psů je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2018.

Veškeré záležitosti ke správě místních poplatků najdete ve výše zmíněných obecně závazných vyhláškách č. 9/2017 a č. 10/2017, které naleznete na webových stránkách města Hlinsko (www.hlinsko.cz), v sekci právní předpisy, vyhlášky a nařízení.

Mgr. Nikola HadáčkováVydáno dne: 08.01.2018      Platnost do: 08.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz