Aktuální zprávy MÚ

Dobrá zpráva: Voda se na Chrudimsku zdražovat nebudeU většiny vodárenských společností dochází ke zvýšení cen vodného a stočného. Chrudimsko ovšem zůstane z tohoto pohledu naprostou výjimkou v rámci celé ČR. Voda v tomto regionu se v roce 2018 zdražovat nebude, a to díky dohodě mezi vlastníkem vodárenské a kanalizační infrastruktury, společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (dále VAK) a provozovatelem, Vodárenskou společností Chrudim, a.s. (dále VS). Cena se tedy nezvýší ani pro občany Hlinska.

Vyjednávání o výši vodného a stočného pro rok 2018 mezi VAK a VS byla zvláště obtížná. V úvahu bylo nutné vzít skutečnosti, že postupně dochází ke zdražování vstupních surovin – Povodí Labe s.p. pro rok 2018 navyšuje cenu surové vody, zvyšují se ceny chemikálií používaných při čištění vody surové i odpadní. Dalším nezanedbatelným faktorem je stále se zpřísňující legislativní podmínky pro provozování vodovodů a kanalizací, bez možnosti ovlivnění ze strany majitele nebo provozovatele vodárenské infrastruktury.

Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet její cenu. Byli jsme si vědomi všech negativních vnějších vlivů, ale současně jsme chtěli hledat cestu, jak dosáhnout minimálního dopadu na občany. Výsledek hodnotím velmi pozitivně – naše společnost po několika letech dostane vyšší nájemné za vodárenskou infrastrukturu, ale cena vody pro lidi se nezmění. Nájemné bude činit nově 99 milionů korun,“ říká místopředseda představenstva společnosti VaK Chrudim Miroslav Krčil.

Vodárenství jako obor musí být ze zákona samofinancovatelné. „Do ceny vody se tak promítají náklady nejen na nové investice, ale i na obnovu zastaralých vodovodních a kanalizačních sítí. Do investic totiž směřuje drtivá většina prostředků z nájemného za vodárenskou infrastrukturu. Její hodnota v současných cenách přesahuje v případě VaKu 6 miliard Kč,“ připomíná předseda představenstva VAK Chrudim Jan Čechlovský.

Občané i firmy se dlouhodobě snaží vodou šetřit. Spotřeba vody v chrudimském regionu v posledních dvou letech poklesla výrazně pod hodnotu 80 litrů na osobu a den, přičemž 80 litrů je uváděno jako hygienické minimum.

Podle statistických údajů spotřebuje občan na Chrudimsku zhruba jeden krychlový metr vody v průměru za 14 dnů. Celkové náklady za vodné a stočné, po zúčtování pevné složky vodného a stočného ve výši od 4,20 Kč/den, jsou na jednoho obyvatele tedy ve výši přibližně 9,80 Kč/den včetně DPH ve výši 15 %. „Tady je potřeba opakovaně upozornit, že výše uvedený 1 m3 vody představuje tisíc litrů kvalitní pitné vody, neboť jen tak si mohou odběratelé provést srovnání ceny a svých celkových nákladů na denní spotřebu pitné vody a likvidaci odpadních vod, například v porovnání s cenou 1,5 litru vody v PET lahvi," uvádí předseda představenstva VS Chrudim Roman Pešek, a dodává: „Navíc, za přibližnou cenu 4,20 Kč denně dostává každý maloodběratel 24 hodinovou nepřetržitou službu dodávky pitné vody, odvádění a čistění odpadních vod bez jakýchkoli dalších starostí.“

Zdroj: Tisková zpráva VaK Chrudim, VS ChrudimVydáno dne: 09.01.2018      Platnost do: 09.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz