Aktuální zprávy MÚ

Z Hlinska se stává Smart Water City, chytré vodoměry hlídají sítěV Hlinsku probíhá realizace pilotního projektu Smart Water City. Jeho podstata spočívá v on-line přenosu dat od zákazníka přímo do systému provozní společnosti. Chytré vodoměry poskytují daleko více informací než jen množství vody na číselníku. Tento druh vodoměru v pravidelném intervalu 16 vteřin vysílá aktuální stav a další informace o odběrném místě. Není tak již potřeba bezprostředně obtěžovat zákazníka při samotném procesu odečtu.

„Sběr dat z vodoměrů se v Hlinsku uskutečňuje pomocí série opakovačů umístěných na sloupech veřejného osvětlení. Tato zařízení každých 6 hodin odečtou všechna měřidla v jejich dosahu a odešlou data provozovateli. V současné době odečítají téměř 400 odběrných míst. Pořízení dalších chytrých vodoměrů je naplánováno na letošní rok. Nejpozději do roku 2020 by mělo být chytrými vodoměry pokryto celé Hlinsko, jako první město v ČR,“ říká starosta Hlinska místopředseda představenstva společnosti VaK Chrudim Miroslav Krčil.

Jednou z dalších výhod chytrých vodoměrů je rozsah zpracovávaných záznamů. Vodoměry nové generace poskytují detailní monitoring odběrného místa, jako je například údaj o času maximálního či minimálního průtoku, signalizace zpětného toku (domovní studny), informaci o manipulaci s vodoměrem, zavzdušnění potrubí a podobně.

První vyhodnocení pilotního projektu přineslo jednoznačně pozitivní závěry. Došlo k rychlejšímu řešení problémů na konkrétních odběrných místech. Data o odečtech jsou přesnější, odečty jsou prováděny bez nutnosti přítomnosti zákazníka. Došlo i k ochraně před neoprávněnou manipulací s vodoměry. V současnosti je navíc v testovacím režimu i software, který využívá všechny zmíněné informace. Kromě jiného umožňuje zasílat zákazníkovi informaci o nestandardním způsobu spotřeby vody v jeho nemovitosti a tím i šetřit náklady.

Zdroj: Tisková zpráva VaK Chrudim, VS ChrudimVydáno dne: 09.01.2018      Platnost do: 09.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz