Aktuální zprávy MÚ

Méně alkoholu. To říká zákon o ochraně zravíDne 31. 5. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „zákon o ochraně zdraví“), kterým došlo ke zrušení zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 379/2005 Sb.“). Hlavním cílem nového zákona o ochraně zdraví na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky alkoholu je omezení dostupnosti alkoholických nápojů, omezení prodeje lihovin, zavedení nových povinností pro prodej alkoholických nápojů a zajišťování dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.

Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat nejen samotnou konzumaci alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, ale i činnost k této konzumaci směřující (např. zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví, apod.). Město Hlinsko mělo zákaz konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích doposud upraveno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011, o zákazu konzumace a zjevném umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Tato vyhláška však, především s ohledem na zrušení zákona č. 379/2005 Sb., musela být zrušena, přičemž byla nahrazena novou vyhláškou č. 7/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích. Cílem nové vyhlášky je vedle zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku také zamezení negativního příkladu konzumace alkoholických nápojů pro osoby mladší 18 let. Nedílnou součástí nové vyhlášky č. 7/2017 je příloha č. 1, kterou dochází ke grafickému vymezení veřejných prostranství, kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána. Nová obecně závazná vyhláška, stejně jako ta původní, stanoví z tohoto zákazu výjimky, avšak s ohledem na současné stanovisko Ministerstva vnitra ČR a ombudsmanky jsou výjimky ze zákazu v nové obecně závazné vyhlášce upraveny odlišně. Obecně závazná vyhláška č. 7/2017 nově stanoví, že zákaz konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích se mimo jiné nevztahuje na dny 31. prosince a 1. ledna a dále na dny 30. dubna a 1. května (pálení čarodějnic). Zákaz konzumace alkoholických nápojů se také na vybraná veřejná prostranství (prostranství vymezená v příloze č. 1) nevztahuje v případě, kdy se na daném prostranství koná Majáles, akce „Den dřeva“, akce „Rozsvícení vánočního stromu“, jarmarky, selské trhy, akce „ARTSY FARTSY“ a cyklistické závody. Pořadatelé těchto akcí již nemusí žádat město Hlinsko o udělení výjimky ze zákazu, protože výjimka je již udělena přímo prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Ostatní pořadatelé, kteří budou na vybraných veřejných prostranstvích pořádat akci, kde bude docházet ke konzumaci alkoholických nápojů mají i nadále možnost požádat Radu města Hlinska o udělení výjimky ze zákazu.

Mezi další změny, které přináší nový zákon o ochraně zdraví patří zákaz prodeje alkoholických nápojů ve stánku, výjimku tvoří stánky s občerstvením a příležitostný prodeje. V rámci příležitostného prodeje lze alkoholické nápoje prodávat na akcích přímo stanovených zákonem, jde např. o ochutnávku vín, farmářské trhy, tradiční trhy, atd. Na veřejně přístupné sportovní akci lze v rámci příležitostného prodeje prodávat alkoholické nápoje obsahující 4,3% objemová ethanolu a víno.

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích naleznete na webových stránkách města Hlinsko (www.hlinsko.cz), v sekci právní předpisy, vyhlášky a nařízení.

Mgr. Nikola HadáčkováVydáno dne: 11.01.2018      Platnost do: 11.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz