Aktuální zprávy MÚ

Změny v nakládání s odpady pro rok 2019Dovolujeme si upozornit občany města, že v letošním roce proběhne několik změn v systému nakládání s odpady, které zohledňují především praktické potřeby našeho města v uplynulém období. V Hlineckých novinách a na webových stránkách města o nich budeme průběžně informovat.

První změna, která letos nastává a může se dotknout většiny z nás,  se týká svozu nebezpečného odpadu, objemného odpadu a rozměrného bioodpadu.

Po porovnání výše vynaložených finančních prostředků s množstvím svezeného nebezpečného odpadu (svoz prováděn 2 x ročně) bylo rozhodnuto, že  se od roku 2019 mobilní svoz nebezpečného odpadu zruší.  Nebezpečný odpad vznikající v domácnostech bude nadále možno odevzdávat bezplatně na Sběrném dvoře v Srnské ulici.

Další změna se týká svozu objemného odpadu z domácností. Na základě opakované poptávky občanů po svozu rozměrného bioodpadu (např. větve stromů, keře) bude v  roce 2019 mobilní svoz nastaven tak, že objemný odpad (např. nábytek, koberce atd.) bude svážen pouze 1 x za rok (květen) a naopak svoz rozměrného biodpadu bude prováděn 3 x ročně (duben, říjen, listopad). Svoz rozměrného bioodpadu nebude prováděn na sídlišti, ale rozšíří se o zahrádkářské kolonie (Rataje, Čertovina, Drachtiny, Na Stráni), kde bude velkoobjemový kontejner přistaven v určený den a čas u hlavní brány. Stávající hnědé biokontejnery (770 l) jsou primárně určeny pro drobný bioodpad (trávu, listí, plevel atd.). Větve a keře by do nich umísťovány být neměly, neboť je snadno zaplní a musí být následně ručně a s většími náklady z drobnějšího bioodpadu vybírány, což celý systém nám všem výrazně prodražuje. Stejně jako u nebezpečného odpadu, i u jakéhokoli bioodpadu platí, že je možno jej odevzdat bezplatně na Sběrném dvoře.

Rozpis přistavení kontejnerů bude zveřejněn na stránkách města, v Hlineckých novinách a v Hlineckém zpravodaji.

Marta Nováková, Ivana Kopecká

 

 

 

 Vydáno dne: 01.01.2019      Platnost do: 31.08.2019


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz