Aktuální zprávy MÚ

Kolumbárium: pronájemV září byla ukončena rekonstrukce jižní části hřbitova, jejíž součástí bylo vybudování kolumbária.

Obsahuje 80 kolumbárních schránek, které budou zájemcům k dispozici od 1. ledna 2019.

Rada města Hlinska na svém zasedání dne 22. října 2018 schválila cenu za pronájem jedné kolumbární schránky ve výši 100 Kč za rok.

Zájemci o pronájem se mohou obrátit na Technické služby Hlinsko, s.r.o., paní Vendula Danielová, telefon 469 326 558, 777 915 970.Vydáno dne: 20.12.2018      Platnost do: 31.01.2019


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz