Aktuální zprávy MÚ

Uzavírka silnice I/34 v Hlinsku v termínu od 1. dubna do 31. října 2019Vážení spoluobčané,

upozorňujeme Vás na uzavírku silnice I/34 v Hlinsku v termínu od 1. dubna do 31. října 2019.

Důvodem úplné uzavírky je celková rekonstrukce mostu přes Chrudimku mezi Poděbradovým a Tylovým náměstím. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
Provoz bude veden po objízdných trasách, které budou označeny přechodným dopravním značením.
Veškerá individuální dálková doprava bude na světelné křižovatce odkloněna na objízdnou trasu ve směru na Trhovou Kamenici po silnici II/343, odkud bude vedena dále po silnici I/37 do Ždírce nad Doubravou. Stejně tak v opačném směru bude doprava vedena ve stejné trase ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice a zpět do Hlinska.
Hromadná autobusová doprava bude odkloněna do ulic Vinohradská – Rokycanova – Husova - Jungmanova (Jungmanova - Hálkova). Zastávka autobusu na Tylově náměstí u papírnictví bude přesunuta naproti na zastávku  u prodejny Jednoty.
Individuální automobilová doprava místní bude vedena v trase stejně jako hromadná autobusová doprava. Pro individuální automobilovou dopravu místní bude dále k dispozici trasa mezi ulicemi Blatenská, Olšinky, ulicí U Tvrze, na Poděbradovo náměstí.
Pěší doprava bude zajištěna dočasnou lávkou pro pěší, která bude umístěna na straně mostu směrem k Betlému. Lávka bude sloužit jednak k místní pěší dopravě a současně umožní přechod přes řeku Chrudimku i pracovníkům stavby.

Děkujeme za pochopení.

Karel Trunec
odbor investic a městského majetku

MAPA OBJÍZDNÝCH TRASVydáno dne: 22.03.2019      Platnost do: 01.11.2019


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz