Aktuální zprávy MÚ

Nabídka pronájmu občerstvení v areálu integrovaného dopravního přestupního terminálu.Město Hlinsko nabízí od 1. srpna 2019 pronájem nově vybudovaných prostor občerstvení v areálu integrovaného dopravního přestupního terminálu v Nádražní ulici v Hlinsku.


Celková plocha 14,55 m2, z toho občerstvení 10,60 m2, zázemí (úklid, WC) 3,95 m2.
Minimální cena za pronájem činí 800 Kč za měsíc bez služeb spojených s užíváním prostor.
Nabídky podávejte nejpozději do pondělí 15. července 2019 do 17 hodin v zalepené obálce označené heslem „Občerstvení – terminál“ do podatelny MÚ Hlinsko, Adámkova 554, Hlinsko.


Bližší informace poskytne odbor investic a městského majetku MÚ Hlinsko, tel. 469315328, 469315337.Vydáno dne: 10.06.2019      Platnost do: 16.07.2019


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz