Aktuální zprávy MÚ

Svoz bioodpadu z domácnostíV předchozích letech byly v některých lokalitách města do domácností zdarma dodány speciální provětrávané sběrné nádoby na bioodpad. Na základě kladného vyhodnocení tohoto systému sběru bioodpadů z domácností bude i v tomto roce svoz bioodpadu pokračovat a rozšiřovat se i do dalších lokalit. Domácnosti z nové lokality budou formou dopisu podrobněji informovány a vyzvány, aby se do systému nakládání s bioodpadem z domácností zapojily. 

Domácnosti z lokalit, ve kterých je svoz bioodpadu z domácností již realizován, a které se dosud do tohoto systému nezapojily, mohou v případě zájmu nejpozději do 31. 3. 2020 kontaktovat paní Petru Ondráčkovou, úsek dotací (e-mail: ondrackova@hlinsko.cz, tel.: 469 315 316).

Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze 100 % recyklovat a získat z něho kvalitní hnojivo – kompost. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže mnoho živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Žádáme Vás o důkladné třídění odpadu, v případě znečištění bioodpadu jinými příměsi nemůže být využit na kompostárně k výrobě kompostu, ale musí být uložen na skládce. Tříděním bioodpadu snižujeme náklady na odpadové hospodářství a pomáháme zlepšovat životní prostředí.

Město Hlinsko a odbor životního prostředí MÚ Hlinsko

 Vydáno dne: 21.02.2020      Platnost do: 31.08.2020


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz