Aktuální zprávy MÚ

Město Hlinsko nabízí prodejnalezených movitých věcí dle přílohy, u nichž uplynula zákonná tříletá lhůta pro uložení. 

Věci jsou uskladněny ve služebně Městské policie Hlinsko na Adámkově třídě.
Prohlídka je možná v pracovní dny po předchozí domluvě na tel. 603 386 614 (MP Hlinsko).

Prodej bude projednán na schůzi Rady města Hlinska, která se koná 20. července 2020.

Projednány budou žádosti zájemců, které budou doručeny do 30. června 2020.
Při souběhu žádostí bude realizováno nabídkové řízení o ceně (dražba).
 Vydáno dne: 29.05.2020      Platnost do: 03.07.2020


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz