Aktuální zprávy MÚ

Neoznačené a neočipované popelnice nebudou sváženyV průběhu měsíce února a března jsme informovali obyvatele města o tom, že v týdnech od 8.3. budou pracovníci údržby města ve spolupráci s Technickými službami Hlinsko označovat odpadové nádoby čipem a evidovat je do systému. Upozornili jsme zároveň, že nádoba neoznačená číslem popisným (nebo evidenčním), nemůže být očipována a v následujícím období ani svážena.

Důvody tohoto kroku i další podrobnosti viz např. na webu města http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/organizacni-struktura/odbor-zivotniho-prostredi/odpady

Většina obyvatel žádost města o spolupráci vyslyšela a odpadové nádoby na směsný komunální odpad včas připravila. Moc jim za to děkujeme.

Ti, kteří to z nejrůznějších důvodů nestihli, by si měli pospíšit a nejpozději v průběhu měsíce dubna kontaktovat vedoucího čety údržby p. Marka Havla, tel. 736 512 937.

Jinak riskují, že jim odpad z nádob nebude v budouc¬nu Technickými službami svážen.

Děkujeme za pochopení i spolupráci.
Marta Nováková, tajemnice MÚ
 Vydáno dne: 25.03.2021      Platnost do: 31.05.2021


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz