Dotace a granty

Radnice, 1. patro

 

Rada města Hlinska vyhlásila termín pro podávání žádostí o přidělení účelových dotací z rozpočtu města Hlinska na rok 2022, a to v období od 1. listopadu do 30. prosince 2021.

Zajišťuje oddělení dotací města Hlinska, které má ve své působnosti tyto hlavní činnosti:

 • přidělování dotací z rozpočtu města
 • vyřizování žádostí o individuální dotaci
 • poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
 • zajišťování možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, vypracování žádosti o dotace, kompletace vyúčtování dotačních prostředků, uzavírání smluv o poskytnutí dotace
 • vyhledávání vhodných možností pro získávání prostředků z veřejných zdrojů dle sekcí jednotlivcýh ministerstev, z rozpočtu Pardubického kraje, případně nestátních organizací 
 • spolupráce s místními organizacemi v rámci mikroregionu Hlinecko a vyhledávání vhodných příležitostí pro jejich rozvoj
 • koordinace projektů spojených s prezentací města
 • mezinárodní spolupráce s partnerskými městy
 • působení v oblasti prevence kriminality
 • organizování aktivit pro děti a mládež zaměřené na dopravní výchovu
 • zajišťování sociálních pohřbů
 • vidimace, legalizace  

Formuláře

Dotace

01 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

02 Program A/1

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na kulturní a volnočasové akce

03 Program A/2

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na sportovní akce

04 Program B

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinsko

04 Program B dotační seminář prezentace

  ( formát PPTX, velikost 0.1 MB )

04 Program B1a

  ( formát XLSX, velikost 0.02 MB )
Příloha Program B Údaje o registrované sociální službě.xlsx

04 Program B1b

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Údaje o aktivitě sociálního charakteru

04 Program B2

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Rozpočet

04 Program B3

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Zdroje financování

04 Program B4

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Přehled zaměstanců tabulka

05 Program C

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )
dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let

06 Program D

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Individuální dotace

01 Žádost o individuální dotaci

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

02 Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

03 Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Dotace pro nové dětské lékaře ve městě Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Dotace pro nové stomatology ve městě Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Fond rozvoje bydlení

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Příspěvek z výtěžku loterií a jiných podobných her

Žádost o příspěvek

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování příspěvku - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

Vyúčtování příspěvku - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz