Dotace a granty

 

Zajišťuje oddělení dotací města Hlinska, které má ve své působnosti tyto hlavní činnosti:

 • přidělování dotací z rozpočtu města
 • vyřizování žádostí o individuální dotaci
 • poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
 • zajišťování možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, vypracování žádosti o dotace, kompletace vyúčtování dotačních prostředků, uzavírání smluv o poskytnutí dotace
 • vyhledávání vhodných možností pro získávání prostředků z veřejných zdrojů dle sekcí jednotlivcýh ministerstev, z rozpočtu Pardubického kraje, případně nestátních organizací 
 • spolupráce s místními organizacemi v rámci mikroregionu Hlinecko a vyhledávání vhodných příležitostí pro jejich rozvoj
 • koordinace projektů spojených s prezentací města
 • mezinárodní spolupráce s partnerskými městy
 • působení v oblasti prevence kriminality
 • organizování aktivit pro děti a mládež zaměřené na dopravní výchovu
 • zajišťování sociálních pohřbů
 • vidimace, legalizace 

 

Kontaktní údaje (hlavní budova, 1.patro):

Oddělení dotací

Bc. Kateřina Hamáková

469315319 737224051 (Mob) vedoucí oddělení
Mgr. Dita Breberová 469315341   vnější vztahy, finanční zdroje, vidimace, legalizace, granty,FRB

Petra Ondráčková

469315316   referent rozvoje ÚSC

 

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz