Dotace a granty

Radnice, 1. patro

Oddělení dotací
Mgr. Dita Breberová469315341 vnější vztahy, finanční zdroje, vidimace, legalizace, granty,FRB
Petra Ondráčková469315316 737224051 (VoIP) dotace

 

Zajišťuje oddělení dotací města Hlinska, které má ve své působnosti tyto hlavní činnosti:

 • přidělování dotací z rozpočtu města
 • vyřizování žádostí o individuální dotaci
 • poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
 • zajišťování možnosti získávání finančních prostředků z dotačních titulů EU, vypracování žádosti o dotace, kompletace vyúčtování dotačních prostředků, uzavírání smluv o poskytnutí dotace
 • vyhledávání vhodných možností pro získávání prostředků z veřejných zdrojů dle sekcí jednotlivcýh ministerstev, z rozpočtu Pardubického kraje, případně nestátních organizací 
 • spolupráce s místními organizacemi v rámci mikroregionu Hlinecko a vyhledávání vhodných příležitostí pro jejich rozvoj
 • koordinace projektů spojených s prezentací města
 • mezinárodní spolupráce s partnerskými městy
 • působení v oblasti prevence kriminality
 • organizování aktivit pro děti a mládež zaměřené na dopravní výchovu
 • zajišťování sociálních pohřbů
 • vidimace, legalizace  

Formuláře

Dotace

01 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

02 Program A/1

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na kulturní a volnočasové akce

03 Program A/2

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na sportovní akce

04 Program B - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )
dotace v oblasti sociálních služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska

05 Program B - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace v oblasti sociálních služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska

06 Program C

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )
dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let

07 Program D

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Individuální dotace

Žádost o individuální dotaci

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Fond rozvoje bydlení

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Příspěvek z výtěžku loterií a jiných podobných her

Žádost o příspěvek

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování příspěvku - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

Vyúčtování příspěvku - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz