Svážíme bioodpad z města Hlinska

Máte zájem o kompostér?

Město Hlinsko v rámci předcházení vzniku odpadů ze zahrad u rodinných domů bezplatně zapůjčí občanům města Hlinska a občanům místních částí města Hlinska za stanovených podmínek kompostér o objemu 750 l nebo 1 500 litrů dle rozlohy zahrady.
Zájemci o domácí kompostér mohou vyplnit přiložený formulář. O dalším postupu budou občané informováni pracovníky Oddělení dotací města Hlinska.
 

Petra Ondráčková
referent Oddělení dotací
tel.: 469 315 316
email: ondrackova@hlinsko.cz

Web spravuje DUOWEB.cz