Fond rozvoje bydlení

 

Rada města vyhlásila lhůtu pro podávání žádostí o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na rok 2022, a to od 1. listopadu do 30. prosince 2021.

Žádosti odevzdávejte na podatelně MÚ, Adámkova třída 554. Žádosti neúplně vyplněné nebo bez požadovaných příloh nebudou podatelnou přijaty.

 

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz