Individuální dotace

 

  • Řeší konkrétní potřebu žadatele.
  • Žádat lze v průběhu celého roku na základě situace, v níž se žadatel ocitl.
  • Účel dotace určuje žadatel uvedením ve své žádosti o poskytnutí dotace.
  • Žádosti na poskytnutí dotace jsou v souladu s ustanovením § 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisu, předkládány ke schválení příslušným orgánům poskytovatele, kterými jsou rada města, případně zastupitelstvo města.

 

01 Žádost o individuální dotaci

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

02 Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

03 Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Dotace pro nové dětské lékaře ve městě Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Dotace pro nové stomatology ve městě Hlinsko

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz