Kotlíková dotace

Aktuálně k 29.8.2016:

Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 již 2. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace vlastníkům rodinných domů v Pardubickém kraji na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje. Cílem tohoto programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech městech a obcích Pardubického kraje.

Příjem žádostí bude probíhat pouze osobně na pracovišti určeném krajským úřadem a bude zahájen dne

3.října 2016 v 7:00h. Město Hlinsko poskytne občanům a případným zájemcům o dotaci potřebnou

součinnost pro vyřízení žádosti na kraji.

Úplné znění výzvy, formulář žádosti o dotaci včetně příloh a návodu k vyplnění žádosti naleznete na:

https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

 

Zdroj: Pardubický kraj

 

22.6.2016:

Reakce MŽP na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima.

Reportáž Karla Rychlého a Patrika Kaizra odvysílaná na FTV Prima, která se věnovala tzv. kotlíkovým dotacím a podezření, že jeden z kotlů na seznamu doporučených výrobků nesplňuje parametry pro přiznání dotace, byla zpracována zcela poplašně a nepravdivě.

Více se dočtete zde.

Zdroj : MŽP

 

29.1.2016:

Informace o ukončení příjmu žádostí v rámci 1. výzvy projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Upozorňujeme žadatele o tzv. kotlíkovou dotaci, že v souladu se zněním 1. výzvy v rámci projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji byl vzhledem k objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí a k alokaci výzvy

ukončen příjem žádostí

v pátek 29. 1. 2016 ve 14.30 hodin.

Žádosti podané po tomto termínu budou z dalšího hodnocení vyřazeny.

Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do 2. výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v prosinci 2016.

 

3.12.2015:

 

 

Město Hlinsko ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR a krajským úřadem Pardubického kraje uspořádalo dne 3. 12. 2015 v prostorách MFC informační seminář k projektu tzv. kotlíkových dotací a k programu nová zelená úsporám.
Cílem kotlíkových dotací je podpora výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.  Její výše se bude pohybovat mezi 70-85% dle typu pořizovaného zdroje a lokality.

Zahájení příjmu žádostí o dotaci je 27. ledna 2016, a to buď osobně na podatelně krajského úřadu, nebo doporučeně poštou. Datum ukončení příjmu žádostí je stanovano na 15. dubna 2016 ve 12 hodin.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace k této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.

Oddělení dotací města Hlinska poskytne v případě zájmu žadatelům součinnost při administraci a vyplnění žádosti pro kraj.

Více zde:

Web spravuje DUOWEB.cz