Příspěvky z loterií

Termín žádosti o příspěvek z výtěžku loterií

 

Rada města vyhlásila termín pro podávání žádostí o příspěvek z výtěžku loterií a jiných podobných her v roce 2020, a to v období od 10. do 26. června 2020.

 

Řádně vyplněnou žádost včetně všech požadovaných příloh předávejte na podatelně MÚ, Adámkova třída 554, Hlinsko.

  

Bližší informace podá Mgr. Dita Breberová, tel. 469 315 341.

 

Žádost o příspěvek

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování příspěvku - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

Vyúčtování příspěvku - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

 

Web spravuje DUOWEB.cz