Modernizace a zvýšení dostupnosti IS pro výkon veřejné správy Města Hlinska.

Oddělení dotací ve spolupráci s odborem Kanceláře tajemníka proto v roce 2017 podalo prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 28, žádost o dotaci. Díky této výzvě je možné získané finanční prostředky z EU použít na modernizaci stávající infrastruktury komunikačních a informačních systémů nebo na pořízení dalších podpůrných systémů, které zefektivní činnost veřejné správy nejen v současném prostředí, ale i v budoucích letech.
Žádost o dotaci byla poskytovatelem dotačních prostředků plně podpořena. Město tak získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a zvýšení dostupnosti IS pro výkon veřejné správy Města Hlinska“, registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0004404.
Příspěvek EU je poskytnut ve výši 8 862 363,90 Kč. Spoluúčast města Hlinska je ve výši 984 707,10 Kč
Úřad bude díky této finanční podpoře vybaven vyvolávacím systémem včetně možnosti rezervace návštěvy občana na úřadu přes internet, elektronickým formulářovým softwarem, prvky pro identifikaci a autentizaci dle nařízení eIDAS, systémem pro bezpečnostní monitorování sítě, docházkovým systémem, softwarem pro městskou policii a dalšími podpůrnými softwarovými programy pro úředníky.
Projekt je fyzicky realizován ve „3 fázích“. V „1. fázi“ je instalován „Online vyvolávací a rezervační systém“, čímž vznikne nově možnost objednání se na úřad k vyřizování některých agend v předstihu online prostřednictvím webu města. Předmětem „2. fáze“ je „Dodávka IT infrastruktury“. Zde bude novinkou pro občany možnost učinit podání vůči městu formou elektronických formulářů z pohodlí domova. Poslední „3. fáze“ přinese „Elektronizaci agend Městského úřadu Hlinsko“, díky které budou mít občané snadnější přístup k informacím např. prostřednictvím nově instalovaných elektronických úředních desek v centru města. Termín pro ukončení realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2018. 

 

Web spravuje DUOWEB.cz